Ma-thi-ơ 22:1-46

22  Chúa Giê-su lại dùng minh họa để đáp lời họ:  “Nước Trời giống như một ông vua nọ tổ chức tiệc cưới cho con trai mình.  Ông sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng không ai muốn đến.  Ông lại sai các đầy tớ khác: ‘Hãy đi nói với những người được mời: “Tôi chuẩn bị bữa ăn xong rồi, bò và những con vật béo tốt đã được làm thịt, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đến dự tiệc cưới”’.  Nhưng họ thờ ơ bỏ đi, người lo ruộng đồng, kẻ lo việc mua bán;  còn những người khác thì bắt các đầy tớ, đối xử thô bạo rồi giết đi.  Vua nổi giận, sai quân đến diệt những kẻ giết người và đốt thành của chúng.  Rồi vua nói với đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng nhưng những người được mời thì không xứng đáng.  Vậy các ngươi hãy ra những con đường lớn, hễ gặp ai, cứ mời họ đến dự tiệc’. 10  Các đầy tớ liền ra đường mời tất cả những người mình gặp, cả tốt lẫn xấu; và họ đến ngồi đầy trong phòng tiệc. 11  Khi vào kiểm tra khách, vua thấy một người không mặc y phục tiệc cưới. 12  Vua nói với anh ta: ‘Này anh kia, sao anh vào đây mà không mặc y phục tiệc cưới?’. Anh ta chẳng trả lời được. 13  Vua bèn phán với đầy tớ: ‘Hãy trói tay chân hắn lại và quăng ra nơi tối tăm ở bên ngoài. Tại đó, hắn sẽ khóc lóc rên xiết’. 14  Vì nhiều người được mời nhưng chỉ ít người được chọn”. 15  Những người Pha-ri-si bèn bỏ đi và bàn cách gài bẫy để bắt tội ngài trong lời nói. 16  Vậy họ sai môn đồ đi cùng những người theo đảng Hê-rốt, đến gặp ngài và nói: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật và dạy đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực. Thầy không tìm cách lấy lòng ai vì chẳng nhìn bề ngoài của người ta. 17  Xin cho chúng tôi biết thầy nghĩ sao, có được phép nộp thuế cho Sê-sa không?”. 18  Chúa Giê-su biết ý xấu của họ nên nói: “Hỡi những kẻ đạo đức giả, sao các người thử tôi? 19  Hãy đưa tôi xem đồng tiền nộp thuế đinh”. Họ đưa cho ngài một đồng đơ-na-ri-on. 20  Ngài hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai?”. 21  Họ trả lời: “Của Sê-sa”. Ngài bèn phán: “Thế thì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”. 22  Nghe lời ấy, họ rất ngạc nhiên và bỏ đi. 23  Ngày hôm đó, người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi ngài: 24  “Thưa thầy, Môi-se có truyền rằng: ‘Nếu một người qua đời mà không có con thì anh hoặc em trai phải cưới người vợ góa và sinh con cho người đã chết’. 25  Trong chúng tôi có bảy anh em trai; người anh cả cưới vợ nhưng qua đời, và vì không có con nên để vợ lại cho em mình. 26  Chuyện cũng xảy ra như vậy với người thứ hai, thứ ba, cho đến người thứ bảy. 27  Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 28  Đến kỳ sống lại, bà sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ”. 29  Chúa Giê-su đáp lời họ: “Các ông lầm rồi, bởi các ông không hiểu Kinh Thánh và cũng chẳng biết quyền năng của Đức Chúa Trời, 30  vì khi sống lại, người ta không cưới vợ gả chồng nhưng sẽ như các thiên sứ trên trời. 31  Về sự sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời phán của Đức Chúa Trời cho các ông sao: 32  ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp’? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà của người sống”. 33  Nghe vậy, dân chúng rất ngạc nhiên về những lời ngài dạy. 34  Khi nghe ngài đã làm cho người Sa-đu-sê không còn cách đáp trả, người Pha-ri-si bèn họp nhau lại. 35  Trong số họ, có một người rất thạo Luật pháp đến hỏi để thử ngài: 36  “Thưa thầy, trong Luật pháp, điều răn nào là quan trọng nhất?”. 37  Ngài đáp: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. 38  Đây là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. 39  Điều răn thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. 40  Toàn thể Luật pháp và sách của các tiên tri đều dựa trên hai điều răn này”. 41  Khi những người Pha-ri-si nhóm lại với nhau, Chúa Giê-su hỏi họ: 42  “Các ông nghĩ gì về Đấng Ki-tô? Ngài là con ai?”. Họ trả lời: “Con vua Đa-vít”. 43  Ngài hỏi lại: “Vậy tại sao khi được thần khí tác động, Đa-vít đã gọi ngài là Chúa và nói: 44  ‘Đức Giê-hô-va phán với Chúa tôi rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta đặt các kẻ thù con dưới chân con”’? 45  Nếu Đa-vít gọi ngài là Chúa thì làm sao ngài lại là con của ông?”. 46  Không ai đáp lại được lời nào, và từ lúc đó, chẳng ai dám chất vấn ngài nữa.

Chú thích