Mác 6:1-56

6  Chúa Giê-su rời khỏi nơi đó và về quê của ngài, các môn đồ cũng đi theo.  Đến ngày Sa-bát, ngài giảng dạy trong nhà hội; phần đông người nghe ngạc nhiên thốt lên: “Nhờ đâu mà người này được như thế? Làm sao người có sự khôn ngoan này và làm được những việc phi thường ấy?  Đây chẳng phải là người thợ mộc, con của bà Ma-ri, anh của Gia-cơ, Giô-sép, Giu-đe và Si-môn sao? Còn các em gái người chẳng phải cũng ở trong thành chúng ta sao?”. Vì thế họ không muốn tin ngài.  Do đó Chúa Giê-su nói với họ: “Nhà tiên tri chỉ bị xem thường ở quê hương, trong vòng bà con và nhà mình mà thôi”.  Vậy ngài không làm phép lạ ở đó, ngoại trừ đặt tay trên vài người bệnh và chữa lành họ.  Ngài ngạc nhiên vì họ không tin. Rồi ngài đi đến các làng xung quanh để giảng dạy.  Chúa Giê-su gọi mười hai sứ đồ đến, bắt đầu phái họ đi từng đôi và ban cho họ quyền trên các tà thần.  Ngài cũng dặn họ khi đi đừng mang gì theo ngoài cây gậy; đừng mang bánh, túi đựng thức ăn, tiền  hoặc mang thêm áo, nhưng hãy mang giày. 10  Ngài cũng nói với họ: “Khi anh em vào nhà nào, hãy ở lại nhà ấy cho đến khi rời vùng đó. 11  Nơi nào không tiếp đón hoặc nghe anh em thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi nơi chân mình để làm bằng chứng cảnh cáo họ”. 12  Vậy họ lên đường đi rao giảng để người ta ăn năn. 13  Họ cũng đuổi nhiều ác thần, xức dầu và chữa lành cho nhiều người bệnh. 14  Vua Hê-rốt nghe về Chúa Giê-su vì danh ngài đồn ra khắp nơi và người ta nói: “Giăng Báp-tít đã sống lại, nhờ thế mà người này làm được những việc phi thường như vậy”. 15  Nhưng có người nói: “Đó là Ê-li”. Kẻ khác lại nói: “Đó là một nhà tiên tri giống như các nhà tiên tri thời xưa”. 16  Còn Hê-rốt khi nghe về ngài thì nói: “Ông Giăng mà ta chém đầu nay đã sống lại”. 17  Vốn là Hê-rốt đã ra lệnh bắt xiềng Giăng bỏ vào tù vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, anh vua. Hê-rốt lấy bà làm vợ 18  và Giăng đã nhiều lần nói với Hê-rốt: “Vua lấy vợ của anh mình là không phải phép”. 19  Bởi thế Hê-rô-đia căm thù Giăng, muốn giết ông nhưng không được. 20  Hê-rốt biết Giăng là người công chính, thánh thiện nên sợ và che chở ông. Mỗi lần nghe Giăng nói, Hê-rốt không biết phải làm gì nhưng vẫn vui lòng nghe. 21  Cơ hội cho bà Hê-rô-đia đã đến. Vào ngày sinh nhật của Hê-rốt, vua mở tiệc chiêu đãi các quan lớn, tướng lãnh cùng những người có thế lực ở Ga-li-lê. 22  Con gái của Hê-rô-đia đến biểu diễn một vũ điệu khiến Hê-rốt và khách dự tiệc rất thích thú nên vua nói với cô: “Con muốn điều gì thì cứ xin, ta sẽ cho”. 23  Vua còn thề với cô: “Con xin bất cứ điều gì, dù đến nửa nước của ta, ta cũng cho”. 24  Vậy, cô ra ngoài hỏi mẹ: “Con nên xin gì?”. Bà trả lời: “Cái đầu của Giăng Báp-tít”. 25  Cô liền vội vã vào thưa với vua: “Xin vua ban ngay cho con cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm”. 26  Dù rất buồn nhưng vua không muốn từ chối, vì đã lỡ thề trước mặt quan khách. 27  Vì thế, vua lập tức truyền lệnh cho cận vệ đi mang đầu Giăng về. Người ấy đi chém đầu Giăng trong ngục, 28  để trên mâm và mang về trao cho cô, rồi cô đưa cho mẹ. 29  Môn đồ Giăng biết tin thì đến mang xác ông về đặt trong mộ. 30  Các sứ đồ nhóm lại trước mặt Chúa Giê-su, thuật cho ngài mọi điều họ đã làm và dạy. 31  Ngài bảo họ: “Hãy đi với tôi đến nơi hẻo lánh để nghỉ ngơi một chút”, vì có nhiều người lui tới đến độ họ không có thì giờ ăn uống. 32  Vậy, họ lên thuyền đi đến một nơi hẻo lánh. 33  Nhưng dân chúng thấy họ đi và có nhiều người biết được, nên từ các thành người ta kéo nhau chạy đến đó trước. 34  Khi ra khỏi thuyền, ngài thấy một đoàn dân rất đông thì động lòng thương xót vì họ như chiên không có người chăn, và ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều. 35  Lúc xế chiều, các môn đồ đến nói với Chúa Giê-su: “Nơi này vắng vẻ và bây giờ cũng đã muộn rồi. 36  Xin thầy cho họ về để họ vào các thôn làng quanh đây mua thức ăn”. 37  Ngài đáp: “Anh em hãy cho họ ăn”. Các môn đồ nói: “Chúng tôi phải đi mua đến hai trăm đơ-na-ri-on bánh cho họ ăn sao?”. 38  Ngài bảo họ: “Hãy xem anh em có bao nhiêu ổ bánh!”. Sau khi kiểm lại, họ thưa: “Năm ổ bánh, và hai con cá”. 39  Ngài truyền cho dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ. 40  Họ ngồi thành từng nhóm một trăm hoặc năm mươi người. 41  Bấy giờ, ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mặt lên trời dâng lời chúc tạ. Rồi ngài bẻ bánh trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng, ngài cũng chia hai con cá ra cho mọi người. 42  Tất cả đều ăn no nê, 43  và họ gom lại những miếng bánh thừa, được mười hai giỏ đầy, chưa kể cá. 44  Số người nam ăn bánh là năm ngàn. 45  Ngay sau đó, Chúa Giê-su truyền cho các môn đồ lên thuyền đi qua bờ bên kia trước, về hướng Bết-sai-đa, còn ngài thì cho đoàn dân giải tán. 46  Sau khi tiễn họ về, ngài lên núi cầu nguyện. 47  Đến tối, thuyền đã ra giữa biển, còn ngài thì ở một mình trên đất liền. 48  Thấy họ chèo khó nhọc vì ngược gió, vào khoảng canh tư ngài đi trên mặt biển tiến về phía họ, nhưng như thể định vượt qua họ. 49  Thấy ngài đi trên mặt biển, các môn đồ nghĩ là ảo ảnh bèn la lên, 50  vì họ đều thấy ngài và hoảng sợ. Ngài liền bảo: “Hãy yên tâm! Là tôi đây, đừng sợ”. 51  Ngài lên thuyền với họ thì gió ngừng thổi. Thấy vậy, họ vô cùng kinh ngạc 52  vì chưa hiểu phép lạ về các ổ bánh, và họ vẫn không hiểu được. 53  Qua đến bờ bên kia, họ vào Ghê-nê-xa-rết và neo thuyền gần đó. 54  Họ vừa ra khỏi thuyền thì dân chúng nhận ra Chúa Giê-su. 55  Người ta chạy khắp vùng khiêng những người bệnh nằm trên cáng đến với ngài. 56  Hễ ngài vào thành nào hay thôn làng nào, dân chúng cũng đặt những người bệnh ở chợ, và họ xin ngài cho phép họ chỉ sờ vào tua áo của ngài. Ai sờ vào đều được lành bệnh.

Chú thích