Khải huyền 21:1-27

21  Tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời cũ cùng đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa.  Tôi thấy thành thánh, tức Giê-ru-sa-lem Mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống và chuẩn bị sẵn như cô dâu được phục sức để đón chồng.  Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: “Này! Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ.  Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.  Đấng ngồi trên ngai phán: “Này! Ta sẽ làm nên mọi vật mới”. Ngài cũng phán: “Hãy ghi lại, vì những lời ấy là trung tín và chân thật”.  Ngài phán cùng tôi: “Những lời ấy đã được thực hiện! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là khởi đầu và kết thúc. Ai khát, ta sẽ cho không nước từ suối nước sự sống.  Ai chiến thắng sẽ được hưởng những điều đó, ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ làm con ta.  Còn những kẻ hèn nhát, kẻ không có đức tin, kẻ ô uế và ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ làm tà thuật, kẻ thờ thần tượng, cùng tất cả những kẻ nói dối thì phần của họ ở trong hồ lửa có diêm sinh cháy bừng bừng. Hồ lửa tượng trưng cho sự chết thứ hai”.  Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén, chứa đầy bảy tai họa cuối cùng, đến nói với tôi: “Hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho anh thấy cô dâu, vợ của Chiên Con”. 10  Bởi quyền năng của thần khí, thiên sứ đưa tôi lên một ngọn núi cao lớn, rồi chỉ cho tôi xem thành thánh Giê-ru-sa-lem xuống từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời 11  và có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thành ấy sáng rực như loại đá vô cùng quý giá, giống với đá thạch anh trong suốt, sáng ngời. 12  Nó có bức tường cao lớn cùng mười hai cái cổng, mỗi cổng có một thiên sứ, trên các cổng có khắc tên mười hai chi phái của con cái Y-sơ-ra-ên. 13  Phía đông có ba cổng, phía bắc ba cổng, phía nam ba cổng và phía tây ba cổng. 14  Tường thành cũng có mười hai nền đá, trên đó có danh mười hai sứ đồ của Chiên Con. 15  Thiên sứ đang nói chuyện với tôi cầm một cây lau bằng vàng làm thước để đo thành, cổng và tường thành. 16  Thành có dạng hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Người dùng cây lau ấy đo thành, được mười hai ngàn xta-đi-on; chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. 17  Thiên sứ cũng đo tường thành, được một trăm bốn mươi bốn cu-bít theo thước đo của loài người, giống như thước đo của thiên sứ. 18  Tường làm bằng đá thạch anh, còn thành thì bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. 19  Nền của tường thành được tô điểm bằng đủ loại đá quý: nền thứ nhất làm bằng ngọc thạch anh, nền thứ hai bằng đá sa-phia, nền thứ ba bằng thạch tủy, nền thứ tư bằng ngọc lục bảo, 20  nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng ngọc màu da cam, nền thứ bảy bằng hoàng ngọc, nền thứ tám bằng ngọc be-rin, nền thứ chín bằng đá to-pa, nền thứ mười bằng ngọc phỉ thúy, nền thứ mười một bằng đá hi-a-xin, nền thứ mười hai bằng thạch anh tím. 21  Mười hai cánh cổng là mười hai hòn ngọc trai; mỗi cổng làm bằng một hòn ngọc trai. Con đường chính của thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. 22  Tôi không thấy đền thờ trong đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con chính là đền thờ của thành. 23  Thành ấy không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng vì có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏa sáng, và ngọn đèn của thành chính là Chiên Con. 24  Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng nó, các vua của đất sẽ mang sự vinh hiển mình vào đó. 25  Các cổng nó sẽ không bao giờ đóng vào ban ngày, vì tại đó chẳng hề có ban đêm. 26  Họ sẽ mang sự vinh hiển và tôn vinh của các nước vào đó. 27  Nhưng bất cứ thứ gì ô uế cũng như bất cứ kẻ nào làm điều gớm ghiếc và gian dối sẽ chẳng bao giờ được vào đó; chỉ những người có tên trong cuộn sách sự sống của Chiên Con mới được vào.

Chú thích