Khải huyền 19:1-21

19  Sau những việc ấy, tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông trên trời hô lớn rằng: “Hãy ngợi khen Gia! Sự cứu rỗi, vinh hiển và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta,  vì sự phán xét của ngài là chân thật và công chính. Ngài đã thi hành án phạt trên ả kỹ nữ nổi tiếng, là kẻ làm bại hoại đất bằng sự gian dâm của mình. Ngài cũng báo thù y thị về huyết của các tôi tớ ngài”.  Ngay lập tức, họ nói lần thứ hai: “Hãy ngợi khen Gia! Khói thiêu hủy y thị tiếp tục bốc lên cho đến đời đời”.  Hai mươi bốn trưởng lão cùng bốn sinh vật quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng ngồi trên ngai, và nói: “A-men! Hãy ngợi khen Gia!”.  Cũng có tiếng từ nơi ngai nói: “Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta, hỡi tất cả các tôi tớ ngài, là những người kính sợ ngài, cả lớn lẫn nhỏ”.  Tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông, tiếng của nhiều dòng nước và tiếng sấm vang rền, hô rằng: “Hãy ngợi khen Gia, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn Năng, đã bắt đầu làm vua cai trị.  Chúng ta hãy hân hoan vui mừng và tôn vinh ngài, vì lễ cưới của Chiên Con đã đến, vợ Chiên Con đã chuẩn bị sẵn sàng.  Thật vậy, nàng được phép mặc áo vải lanh tốt, sạch và sáng, vì vải lanh tốt tượng trưng cho việc làm công chính của các người thánh”.  Thiên sứ bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc cho người được mời dự tiệc cưới của Chiên Con”. Người cũng nói: “Những lời ấy là lời chân thật của Đức Chúa Trời”. 10  Bấy giờ, tôi quỳ xuống nơi chân người mà lạy, nhưng người nói: “Đừng làm vậy! Tôi chỉ là một tôi tớ như anh và các anh em của anh, tức những người được giao nhiệm vụ làm chứng về Chúa Giê-su. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời; vì mục đích của các lời tiên tri là làm chứng về Chúa Giê-su”. 11  Tôi thấy trời mở ra, kìa, có một con ngựa bạch. Đấng cưỡi ngựa được gọi là Đấng Trung Thành và Chân Thật, ngài phán xét và chiến đấu theo công lý. 12  Mắt ngài là ngọn lửa hừng, đầu ngài đội nhiều vương miện. Trên mình ngài có một danh ngoài ngài ra không ai biết được, 13  ngài mặc áo có huyết rảy lên trên, và ngài được gọi bằng danh là Lời của Đức Chúa Trời. 14  Đạo quân trên trời cũng cưỡi ngựa bạch theo sau ngài, họ mặc áo vải lanh tốt, sạch và trắng. 15  Từ miệng ngài thò ra một thanh gươm sắc và dài để đánh các dân, và ngài sẽ cai trị họ bằng cây gậy sắt. Ngoài ra, ngài đạp bồn ép rượu là cơn thịnh nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16  Trên áo ngài, ở chỗ đùi ngài, có ghi một danh: Vua của các vua và Chúa của các chúa. 17  Tôi cũng thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời, người kêu lớn và nói với hết thảy chim chóc bay trên trời: “Hãy đến đây, hãy nhóm lại dự đại tiệc của Đức Chúa Trời, 18  hầu các ngươi có thể ăn thịt các vua, các tướng lĩnh, các dõng sĩ, thịt ngựa và người cưỡi ngựa, thịt của mọi người, tự do lẫn nô lệ, lớn lẫn nhỏ”. 19  Tôi thấy con thú dữ, các vua trên đất cùng đạo quân của họ nhóm lại gây chiến với đấng cưỡi ngựa và đạo quân của ngài. 20  Con thú dữ bị bắt cùng với tiên tri giả, là kẻ làm các dấu hiệu lạ trước mặt con thú để nhờ đó lừa gạt những người có dấu của con thú và thờ tượng nó. Cả hai còn đang sống thì bị quăng vào hồ lửa có diêm sinh cháy bừng bừng. 21  Còn những kẻ khác thì bị giết bởi lưỡi gươm dài ra từ miệng đấng cưỡi ngựa. Tất cả chim chóc đều ăn thịt chúng no nê.

Chú thích