Khải huyền 11:1-19

11  Tôi được ban một cây lau giống như cây gậy và nghe tiếng phán: “Hãy đứng dậy đo thánh điện của đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ cùng những người đang thờ phượng tại đó.  Còn sân bên ngoài thánh điện thì hãy bỏ qua, đừng đo nó, vì nó dành cho dân các nước, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng.  Tôi sẽ khiến hai nhân chứng của tôi mặc vải thô đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”.  Những người ấy được tượng trưng bởi hai cây ô-liu và hai chân đèn, họ đang đứng trước Chúa của đất.  Nếu ai muốn làm hại họ, lửa sẽ ra từ miệng họ và thiêu hủy kẻ thù đó. Người nào muốn làm hại họ thì phải bị giết theo cách ấy.  Hai người đó có quyền đóng trời để không có mưa trong suốt thời gian họ nói tiên tri, họ cũng có quyền biến nước thành máu, và giáng mọi loại tai họa trên đất bất cứ khi nào họ muốn.  Khi họ làm chứng xong thì con thú dữ đã lên từ vực sâu sẽ gây chiến với họ, đánh thắng họ và giết đi.  Xác họ sẽ nằm trên đường chính của thành lớn, theo nghĩa bóng gọi là Sô-đôm và Ai Cập. Đó cũng là nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh.  Người từ các dân tộc, chi phái, thứ tiếng và các nước sẽ nhìn xác họ trong ba ngày rưỡi, không cho đặt trong mồ. 10  Dân cư trên đất vui mừng về cái chết của hai người ấy, họ ăn mừng và sẽ tặng quà cho nhau, bởi hai nhà tiên tri ấy đã hành hạ họ. 11  Sau ba ngày rưỡi thì sinh khí từ Đức Chúa Trời vào trong hai người ấy và họ đứng dậy, hết thảy những ai thấy họ đều kinh hãi. 12  Họ nghe có tiếng lớn từ trời phán với mình rằng: “Hãy lên đây”. Họ lên trời trong đám mây, và những kẻ thù cũng trông thấy. 13  Trong giờ đó có trận động đất rất lớn, một phần mười của thành sụp đổ và bảy ngàn người bị chết bởi trận động đất ấy, những người còn lại thì sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời. 14  Cơn khốn thứ hai đã qua. Này! Cơn khốn thứ ba sẽ đến nhanh chóng. 15  Thiên sứ thứ bảy thổi kèn thì trên trời có những tiếng hô lớn rằng: “Quyền cai trị thế gian nay thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Ki-tô của ngài, ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng”. 16  Hai mươi bốn trưởng lão ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời bèn sấp mặt xuống thờ phượng ngài 17  mà rằng: “Chúng con cảm tạ ngài, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng, đấng hiện có và đã có, vì ngài đã sử dụng quyền năng lớn lao của ngài và bắt đầu làm vua cai trị. 18  Nhưng các nước trở nên giận dữ, và ngài tỏ cơn thịnh nộ ngài ra; đã đến thời điểm ấn định để phán xét những người chết, ban thưởng cho tôi tớ ngài là các nhà tiên tri, cũng như cho các người thánh cùng người kính sợ danh ngài, cả người lớn lẫn kẻ nhỏ, và hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất”. 19  Thánh điện của đền thờ Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, có thể thấy hòm của giao ước ngài trong thánh điện. Có những tia chớp, tiếng nói, sấm sét, một trận động đất và cơn mưa đá lớn.

Chú thích