Khải huyền 10:1-11

10  Tôi thấy một thiên sứ mạnh mẽ khác từ trời xuống, mặc áo bằng mây, trên đầu có cái cầu vồng, mặt như mặt trời, chân như những cột lửa,  trên tay có cuộn sách nhỏ đã được mở ra. Thiên sứ ấy đặt chân phải trên biển, chân trái trên đất,  và hô lớn như sư tử gầm. Khi người hô lên thì bảy tiếng sấm vang ra.  Khi bảy tiếng sấm nói, tôi đã chuẩn bị viết ra; nhưng tôi nghe tiếng từ trời phán: “Hãy niêm phong những điều bảy tiếng sấm nói, đừng viết ra”.  Thiên sứ mà tôi thấy đứng trên biển và trên đất giơ tay phải lên trời,  chỉ đấng sống đời đời, là đấng dựng nên trời cùng những gì trong đó, đất cùng những gì trên đó và biển cùng những gì trong đó, mà thề rằng: “Sẽ không còn sự trì hoãn nữa;  nhưng trong những ngày thiên sứ thứ bảy chuẩn bị thổi kèn thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức tin mừng ngài đã công bố cho tôi tớ ngài là các tiên tri, quả thật sẽ được hoàn tất”.  Tôi lại nghe tiếng từ trời phán với tôi: “Hãy đi, lấy cuộn sách được mở ra trong tay thiên sứ đứng trên biển và trên đất”.  Tôi bèn đi đến chỗ thiên sứ ấy và xin người đưa cho tôi cuộn sách nhỏ. Người bảo tôi: “Hãy cầm lấy và ăn hết đi, nó sẽ làm bụng anh đắng, nhưng trong miệng anh, nó sẽ ngọt như mật”. 10  Tôi lấy cuộn sách nhỏ trên tay thiên sứ và ăn hết, trong miệng tôi nó ngọt như mật; nhưng khi tôi ăn xong thì bụng lại đắng. 11  Rồi tôi được bảo: “Ngươi phải tiếp tục nói tiên tri về các dân, các nước, các thứ tiếng và nhiều vua”.

Chú thích