Hê-bơ-rơ 9:1-28

9  Giao ước cũ từng có những điều luật về việc phục vụ cũng như có nơi thánh ở trên đất.  Gian thứ nhất của lều được dựng nên gồm có chân đèn, cái bàn và các ổ bánh được trưng bày; đó gọi là “Nơi Thánh”.  Còn gian phía sau bức màn thứ hai gọi là “Nơi Chí Thánh”.  Gian này có lư hương bằng vàng và hòm giao ước bọc vàng khắp chung quanh; trong hòm chứa cái bình bằng vàng đựng ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn cùng các bảng giao ước;  còn phía trên là hai chê-ru-bim vinh hiển che phủ nắp hòm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chi tiết về những điều ấy.  Sau khi mọi thứ được sắp xếp theo cách đó, các thầy tế lễ mỗi ngày vào gian thứ nhất để thi hành nhiệm vụ thánh;  nhưng chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm vào gian thứ hai mỗi năm một lần, ông phải mang theo huyết để dâng vì chính mình và vì tội lỗi mà dân chúng vô tình phạm.  Như thế, thần khí cho biết rõ rằng lối vào Nơi Chí Thánh chưa được tỏ lộ khi lều thứ nhất vẫn còn đó.  Chính lều ấy là hình ảnh minh họa cho thời nay, và theo sự sắp đặt đó thì cả lễ vật cũng như vật tế lễ đều được dâng lên. Thế nhưng, những vật ấy không thể làm cho lương tâm của người phụng sự Đức Chúa Trời trở nên hoàn toàn trong sạch, 10  mà chỉ liên quan đến thức ăn, thức uống và các phép báp-têm. Chúng là những điều luật liên quan đến thân thể và phải được tuân thủ cho đến thời điểm ấn định để chỉnh đốn mọi việc. 11  Tuy nhiên, khi đến với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm để mang lại những điều tốt lành mà nay đã diễn ra, Đấng Ki-tô đã đi qua cái lều lớn và hoàn hảo hơn, không phải do tay người làm nên, tức không thuộc về đất. 12  Ngài vào Nơi Chí Thánh, không phải với huyết dê và bò đực tơ mà với huyết chính mình, một lần là đủ, và giải cứu chúng ta mãi mãi. 13  Vì nếu huyết dê và bò đực cũng như tro của bò cái tơ rắc lên những người bị ô uế có thể tẩy uế về mặt thể xác, 14  thì huyết của Đấng Ki-tô, đấng bởi thần khí muôn đời mà dâng chính mình làm vật tế lễ không tì vết cho Đức Chúa Trời, còn làm được nhiều hơn biết bao! Huyết ấy tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi các việc làm vô ích, hầu chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống. 15  Do đó, ngài làm đấng trung gian của giao ước mới, hầu những người được gọi có thể hưởng lời hứa về một sản nghiệp vĩnh cửu; vì ngài đã chết để họ nhờ giá chuộc mà được giải thoát khỏi những điều mình phạm khi còn ở dưới giao ước cũ. 16  Hễ có giao ước thì phải có cái chết của người trong giao ước. 17  Bởi giao ước có hiệu lực sau cái chết, vì giao ước không hề có hiệu lực khi người trong giao ước vẫn còn sống. 18  Thế nên, ngay cả giao ước cũ cũng không bắt đầu có hiệu lực nếu chẳng có huyết. 19  Vì sau khi nói cho dân chúng mọi điều răn trong Luật pháp, Môi-se lấy huyết của bò đực tơ và huyết dê hòa với nước, rồi dùng sợi len đỏ cột vào cây kinh giới để rảy huyết ấy lên quyển sách giao ước cùng hết thảy dân chúng 20  và nói: “Đây là huyết của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh anh em phải vâng giữ”. 21  Ông cũng lấy huyết ấy rảy lên cái lều cùng mọi vật dụng được dùng trong công việc thánh. 22  Theo Luật pháp, hầu như tất cả đều được tẩy sạch bằng huyết, và nếu huyết không đổ ra thì tội lỗi không được tha. 23  Vậy, những gì mô phỏng điều ở trên trời cần được tẩy sạch bằng những cách ấy, thì điều ở trên trời cần vật tế lễ tốt hơn nhiều. 24  Vì Đấng Ki-tô chẳng vào Nơi Chí Thánh do tay người dựng nên, là hình ảnh mô phỏng của Nơi Chí Thánh thật, mà vào tận trong trời, để hiện nay trình diện trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta. 25  Ấy không phải để ngài dâng chính mình nhiều lần, như khi thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi Chí Thánh hằng năm cùng với huyết thú vật chứ không phải huyết của ông. 26  Nếu không, ngài đã phải chịu đau đớn nhiều lần từ khi thế gian được thành lập. Nhưng nay ngài đã xuất hiện một lần là đủ vào kỳ cuối cùng của thời đại này, hầu xóa bỏ tội lỗi bằng cách hy sinh chính mình. 27  Như mỗi người chết một lần là đủ và sau đó chịu sự phán xét, 28  thì Đấng Ki-tô cũng được dâng lên một lần là đủ để gánh lấy tội lỗi của nhiều người; còn lần thứ hai ngài xuất hiện thì không phải để xóa bỏ tội lỗi, và những người tha thiết trông mong được ngài cứu rỗi sẽ thấy ngài.

Chú thích