Hê-bơ-rơ 13:1-25

13  Hãy tiếp tục yêu thương nhau như anh em.  Đừng quên thể hiện lòng hiếu khách, vì nhờ làm thế, một số người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không hay biết.  Hãy luôn nhớ những anh em trong vòng xiềng xích, như thể chính anh em ở tù với họ; nhớ những anh em bị ngược đãi, vì anh em ở trong một thân thể với họ.  Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng để mối quan hệ hôn nhân bị ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ kết án người gian dâm lẫn kẻ ngoại tình.  Hãy giữ lối sống không ham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có. Vì ngài đã phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, và chẳng bao giờ bỏ ngươi”.  Nhờ thế chúng ta có sự can đảm và nói: “Đức Giê-hô-va là đấng giúp đỡ tôi; tôi sẽ không sợ. Loài người làm gì được tôi?”.  Hãy nhớ những người dẫn đầu trong vòng anh em, là những người đã giảng lời Đức Chúa Trời cho mình, và khi quan sát thấy cách ăn ở của họ mang lại kết quả nào thì hãy noi theo đức tin họ.  Chúa Giê-su Ki-tô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời không hề thay đổi.  Đừng để bị dẫn dụ bởi những giáo lý xa lạ; tốt hơn hãy để lòng mình được vững mạnh bởi lòng nhân từ bao la thay vì thức ăn, là thứ chẳng ích lợi gì cho những người bận tâm về chúng. 10  Chúng ta có một bàn thờ tế lễ mà những người phục vụ tại đền tạm không có quyền ăn những gì trên đó. 11  Vì khi huyết của con sinh tế được thầy tế lễ thượng phẩm mang vào Nơi Chí Thánh để làm lễ chuộc tội thì xác của chúng bị thiêu ngoài khu trại. 12  Thế nên, Chúa Giê-su cũng chịu đau đớn ngoài cổng thành, hầu làm cho dân chúng nên thánh nhờ huyết của ngài. 13  Vậy, chúng ta hãy đến với ngài bên ngoài khu trại, mang sự sỉ nhục ngài mang, 14  vì chúng ta không có một thành tồn tại mãi, nhưng chúng ta tha thiết mong đợi thành sẽ đến. 15  Qua Chúa Giê-su, hãy luôn dâng cho Đức Chúa Trời lễ vật là lời ngợi khen, tức bông trái từ môi miệng mình, là môi miệng công bố danh ngài. 16  Ngoài ra, đừng quên làm điều tốt và chia sẻ với người khác những gì mình có, vì những lễ vật như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. 17  Hãy vâng lời những người đang dẫn đầu trong vòng anh em và phục tùng họ, bởi họ đang coi sóc anh em và sẽ khai trình việc làm đó; hầu họ làm việc đó với lòng vui mừng chứ không phải chán nản, vì như thế sẽ gây hại cho anh em. 18  Hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi tin mình có lương tâm thật thà và muốn sống lương thiện trong mọi việc. 19  Nhưng tôi đặc biệt khuyến khích anh em hãy cầu nguyện cho tôi được trở lại với anh em sớm hơn. 20  Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an, đấng làm cho đấng chăn chiên vĩ đại là Chúa Giê-su chúng ta được sống lại, cùng với huyết của giao ước vĩnh cửu, 21  trang bị cho anh em mọi điều tốt lành để làm theo ý muốn ngài. Qua Chúa Giê-su Ki-tô, ngài thúc đẩy chúng ta làm điều đẹp lòng ngài. Nguyện ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men. 22  Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy kiên nhẫn nghe những lời khích lệ ấy, vì thật ra tôi chỉ viết vài lời cho anh em qua thư này. 23  Hãy lưu ý là người anh em Ti-mô-thê của chúng ta đã được thả ra. Nếu anh ấy đến sớm, chúng tôi sẽ cùng đi gặp anh em. 24  Xin gửi lời chào của tôi đến tất cả những người đang dẫn đầu trong vòng anh em, cùng các người thánh khác. Các anh chị ở Y-ta-li-a cũng gửi lời chào anh em. 25  Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy anh em.

Chú thích