Gia-cơ 1:1-27

1  Gia-cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Ki-tô, gửi cho mười hai chi phái sống rải rác khắp nơi: Chào anh em!  Hỡi anh em của tôi, hãy vui mừng khi đương đầu với mọi loại thử thách,  vì biết rằng sự thử thách đức tin như thế sinh ra sự nhịn nhục.  Hãy để sự nhịn nhục hoàn tất công việc của nó, hầu anh em được toàn vẹn và tốt đẹp trong mọi phương diện, không thiếu sót về mặt nào cả.  Vậy, nếu ai trong anh em thiếu sự khôn ngoan thì hãy tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời, vì ngài rộng rãi ban cho mọi người mà không trách mắng gì; và người ấy sẽ nhận được sự khôn ngoan.  Nhưng người ấy hãy tiếp tục cầu xin với đức tin, chớ nghi ngờ gì cả, vì người nghi ngờ thì giống như sóng biển bị gió đưa đẩy và thổi đi khắp nơi.  Thật vậy, người như thế đừng mong nhận được gì từ Đức Giê-hô-va;  đó là người lưỡng lự, không quyết đoán trong mọi việc của mình.  Hỡi người anh em thấp hèn, hãy vui mừng vì nay đã được nâng lên; 10  còn người giàu có, hãy vui mừng vì đã xuống thấp hơn, bởi người giàu sẽ qua đi như hoa ngoài đồng. 11  Vì mặt trời mọc lên, tỏa sức nóng như thiêu đốt làm cỏ cây khô héo, hoa rơi rụng và vẻ đẹp tiêu tan. Tương tự thế, người giàu sẽ bị tiêu tan trong khi theo đuổi lối sống của mình. 12  Hạnh phúc cho người tiếp tục chịu đựng thử thách, vì khi đã được chấp nhận, người ấy sẽ nhận giải thưởng sự sống mà Đức Giê-hô-va hứa cho những ai luôn yêu thương ngài. 13  Khi gặp thử thách, chớ có ai nói: “Đức Chúa Trời thử thách tôi”. Vì Đức Chúa Trời không thể bị thử thách bởi điều ác nào, và chính ngài cũng không dùng điều ác để thử thách ai. 14  Nhưng mỗi người gặp thử thách khi bị lôi cuốn và cám dỗ bởi ham muốn của chính mình. 15  Rồi khi ham muốn ấy được cưu mang thì sinh ra tội lỗi; và khi tội lỗi đã được làm trọn thì dẫn đến cái chết. 16  Hỡi anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối. 17  Mọi món quà tốt lành và hoàn hảo đều từ trên mà xuống, tức từ Cha của ánh sáng, là đấng không thay đổi hoặc xê dịch như cái bóng. 18  Theo ý muốn của ngài, ngài đã sinh chúng ta bởi lời của sự thật, hầu chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của ngài. 19  Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy biết điều này. Mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm nóng giận; 20  vì sự nóng giận của con người không sinh ra sự công chính của Đức Chúa Trời. 21  Thế nên, hãy từ bỏ mọi điều bẩn thỉu cùng sự xấu xa đang lan tràn khắp nơi, hãy mềm mại chấp nhận và ghi khắc lời Đức Chúa Trời trong lòng mình, là lời có thể cứu mạng sống anh em. 22  Tuy nhiên, hãy làm theo lời ấy, đừng chỉ nghe thôi mà lừa dối mình bởi các lập luận giả dối. 23  Nếu ai nghe lời ấy mà không làm theo thì giống như một người soi mặt mình trong gương. 24  Người nhìn thấy mình rồi đi, và quên ngay mình như thế nào. 25  Còn người xem xét kỹ luật pháp hoàn hảo, tức luật pháp dẫn đến tự do, và kiên trì làm theo thì chẳng phải là người nghe rồi quên nhưng là người làm theo, người ấy sẽ được hạnh phúc khi làm thế. 26  Nếu ai nghĩ mình là người thờ phượng Đức Chúa Trời mà không biết kìm giữ lưỡi mình, thì người ấy đang lừa dối lòng mình và sự thờ phượng của người là vô ích. 27  Hình thức thờ phượng thanh sạch và không ô uế theo quan điểm của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: chăm sóc trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

Chú thích