Giăng 16:1-33

16  Tôi nói với anh em những điều đó để anh em không vấp ngã.  Người ta sẽ đuổi anh em khỏi nhà hội. Thật thế, giờ sẽ đến, khi những kẻ giết anh em nghĩ làm thế là phụng sự Đức Chúa Trời.  Nhưng họ làm những điều ấy vì không nhận biết Cha và cũng không nhận biết tôi.  Dù vậy, tôi nói với anh em những điều đó, để đến giờ chúng xảy ra, anh em nhớ là tôi cho anh em biết rồi. Lúc ban đầu, tôi không nói với anh em những điều đó vì tôi còn ở với anh em.  Nay tôi sắp đến cùng đấng đã phái tôi, vậy mà không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy sắp đi đâu?’.  Vì tôi nói với anh em những điều ấy nên lòng anh em vô cùng đau buồn.  Tuy nhiên, tôi nói với anh em sự thật này: Tôi đi vì lợi ích của anh em. Nếu tôi không đi, sự trợ giúp ấy sẽ không bao giờ đến với anh em; còn nếu tôi đi, tôi sẽ ban sự trợ giúp ấy cho anh em.  Với sự trợ giúp ấy, anh em sẽ cho thế gian thấy bằng chứng thuyết phục về tội lỗi, về sự công chính và sự phán xét:  trước tiên là về tội lỗi, vì họ không tin tôi; 10  kế đến là về sự công chính, vì tôi sắp đến cùng Cha và anh em sẽ không thấy tôi nữa; 11  sau đó là về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian này đã bị kết án. 12  Tôi còn nhiều điều để nói với anh em, nhưng hiện nay anh em không thể hiểu được. 13  Tuy nhiên, khi sự trợ giúp ấy đến, tức thần khí tỏ bày sự thật, thì anh em sẽ được hướng dẫn để hiểu trọn vẹn sự thật, vì thần khí không nói theo ý riêng, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và loan báo cho anh em những điều sẽ đến. 14  Thần khí sẽ làm tôi vinh hiển, vì sẽ loan báo cho anh em những điều nhận được nơi tôi. 15  Mọi điều Cha có là của tôi. Đó là lý do tôi nói thần khí loan báo cho anh em những điều nhận được nơi tôi. 16  Chẳng bao lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy tôi, rồi chẳng bao lâu nữa, anh em sẽ thấy tôi”. 17  Vì thế, một số môn đồ hỏi nhau: “Thầy có ý gì khi nói: ‘Chẳng bao lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy tôi, rồi chẳng bao lâu nữa, anh em sẽ thấy tôi’, và ‘vì tôi sắp đến cùng Cha’?”. 18  Họ thắc mắc: “Thầy bảo ‘Chẳng bao lâu nữa’ nghĩa là sao? Chúng ta không biết thầy đang nói về điều gì”. 19  Chúa Giê-su biết họ muốn hỏi ngài nên nói: “Có phải anh em hỏi nhau để biết tại sao tôi nói: Chẳng bao lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy tôi, rồi chẳng bao lâu nữa, anh em sẽ thấy tôi? 20  Tôi nói thật với anh em, anh em sẽ khóc than, còn thế gian thì vui mừng; anh em sẽ đau đớn, nhưng nỗi đau đớn ấy sẽ trở thành niềm vui. 21  Người phụ nữ đến giờ sinh con thì đau đớn; nhưng khi sinh rồi, người không còn nhớ nỗi nhọc nhằn ấy vì vui mừng thấy con mình chào đời. 22  Cũng vậy, hiện nay anh em đau đớn; nhưng tôi sẽ gặp lại anh em và lòng anh em tràn đầy vui mừng, không ai có thể lấy đi niềm vui của anh em. 23  Vào ngày đó, anh em sẽ không hỏi tôi điều gì nữa. Tôi nói thật với anh em, nếu anh em nhân danh tôi xin Cha bất cứ điều gì, ngài sẽ ban cho. 24  Đến bây giờ, anh em vẫn chưa nhân danh tôi xin một điều nào. Hãy xin thì anh em sẽ nhận, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. 25  Tôi dùng minh họa để nói với anh em những điều ấy. Giờ sẽ đến, tôi không nói với anh em bằng minh họa nữa, mà sẽ nói rõ cho anh em biết về Cha. 26  Trong ngày đó, anh em sẽ nhân danh tôi mà cầu xin Cha; tôi nói thế không có nghĩa là tôi sẽ cầu xin thay cho anh em. 27  Vì Cha yêu mến anh em, bởi anh em đã yêu mến tôi và tin rằng tôi đến làm người đại diện cho Cha. 28  Tôi từ Cha đến với thế gian, và nay sắp rời thế gian để về cùng Cha”. 29  Các môn đồ nói: “Kìa! Thầy đang nói rõ mà không dùng minh họa. 30  Giờ chúng tôi tin thầy biết mọi sự, và thầy không cần ai hỏi vì thầy biết người đó đang nghĩ gì. Bởi đó chúng tôi tin thầy đến từ Đức Chúa Trời”. 31  Chúa Giê-su đáp: “Giờ anh em có thật sự tin không? 32  Kìa! Giờ sẽ đến và sắp đến rồi, anh em sẽ bị phân tán, ai về nhà nấy và bỏ tôi lại một mình; nhưng tôi không đơn độc đâu, vì Cha ở cùng tôi. 33  Tôi nói những điều ấy cho anh em để nhờ tôi mà anh em được bình an. Anh em sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy can đảm lên! Tôi đã thắng thế gian”.

Chú thích