2 Phi-e-rơ 2:1-22

2  Tuy nhiên, như trong dân chúng đã xuất hiện các tiên tri giả, trong vòng anh em cũng sẽ có các thầy dạy giả. Những kẻ ấy sẽ lén lút lập ra các giáo phái gây phá hoại, họ thậm chí chối bỏ người chủ đã mua mình và tự chuốc lấy sự hủy diệt mau chóng.  Ngoài ra, nhiều người sẽ làm theo hành vi trâng tráo của họ, và vì thế đường lối của sự thật bị phỉ báng.  Hơn nữa, vì lòng tham họ sẽ lợi dụng anh em bằng những lời giả dối. Nhưng án phạt từ xưa dành cho họ không bị trì hoãn, và sự diệt vong của họ chắc chắn sẽ đến.  Đức Chúa Trời quả đã không dung thứ những thiên sứ phạm tội, ngài đã quăng họ vào Ta-ta-rơ, bỏ họ vào các hố tối tăm dày đặc để dành cho sự phán xét.  Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa, nhưng đã gìn giữ Nô-ê là người rao giảng sự công chính, cùng bảy người khác khi giáng một trận lụt trên thế gian không tin kính ấy.  Ngài đã kết án các thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng cách biến chúng thành đống tro tàn, đó là mẫu về những điều sẽ xảy đến cho người không tin kính.  Ngài đã giải cứu người công chính Lót, là người rất sầu não về hành vi trâng tráo của những kẻ gian ác,  vì ngày qua ngày, tấm lòng ngay thẳng của người công chính ấy bị đau đớn bởi những hành vi gian ác mà ông thấy và nghe khi sống giữa họ.  Vậy, Đức Giê-hô-va biết cách giải cứu người có lòng sùng kính ra khỏi cơn thử thách, nhưng để kẻ không công chính lại cho sự hủy diệt trong ngày phán xét, 10  nhất là những kẻ ấy, tức những kẻ tìm cách làm ô uế thân xác người khác và khinh thường uy quyền. Họ cả gan, cố chấp và không sợ buông lời xúc phạm những người được ban sự vinh hiển, 11  trong khi các thiên sứ, dù có nhiều sức mạnh và quyền năng hơn, nhưng vì kính sợ Đức Giê-hô-va cũng không buộc tội những kẻ ấy bằng lời lẽ xúc phạm. 12  Như thú vật không lý trí hành động theo bản năng, sinh ra để bị bắt và giết, họ buông lời xúc phạm những điều mình không biết. Họ sẽ bị diệt bởi đường lối dẫn đến sự hủy diệt, 13  và lãnh lấy điều tai hại như là kết cuộc cho đường lối tai hại của họ. Họ vui thích buông mình trong lối sống xa hoa, ngay cả vào ban ngày. Họ là vết bẩn và vết nhơ, là những người say sưa với sự dạy dỗ dối trá của mình trong lúc dự tiệc cùng anh em. 14  Mắt họ đầy sự ngoại tình, họ không thể cưỡng lại tội lỗi và còn lôi kéo những người không vững vàng. Lòng họ được rèn luyện trong sự tham lam. Họ là những đứa con bị nguyền rủa. 15  Họ từ bỏ con đường ngay thẳng và bị dẫn dụ lạc lối. Họ đi theo con đường của Ba-la-am, con trai Bê-ô, là kẻ yêu chuộng phần thưởng của việc làm sai trái 16  nhưng đã bị khiển trách vì vi phạm điều đúng. Và con lừa không biết nói đã nói tiếng người để ngăn chặn đường lối ngông cuồng của nhà tiên tri ấy. 17  Những người này là suối khô, là mây bị bão tố thổi đi, và bóng tối dày đặc nhất đã dành cho họ. 18  Họ dùng lời lẽ khoa trương sáo rỗng, dụ dỗ người đang cố thoát khỏi những kẻ có lối sống sai lầm bằng cách khơi dậy lòng ham muốn của xác thịt và bằng những hành vi trâng tráo. 19  Trong khi hứa sẽ cho người ấy tự do thì chính họ lại làm nô lệ cho sự bại hoại. Vì nếu ai bị người khác chinh phục thì làm nô lệ cho người đó. 20  Nếu họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhờ hiểu biết chính xác về Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Rỗi, rồi lại dính líu đến những điều ấy và bị chinh phục, thì tình trạng sau cùng của họ còn tệ hơn lúc đầu. 21  Thà họ không biết chính xác về đường lối công chính còn hơn là đã biết mà lìa bỏ mệnh lệnh thánh mình đã nhận. 22  Những gì mà câu châm ngôn chân thật này nói quả đã xảy ra với họ: “Chó trở lại ăn đồ nó mửa, và heo đã tắm lại lăn lóc trong vũng bùn”.

Chú thích