2 Cô-rinh-tô 6:1-18

6  Là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi khuyên anh em chớ nhận lòng nhân từ bao la của ngài một cách vô ích.  Vì ngài phán: “Ta đã nghe ngươi vào kỳ ban ơn, ta đã giúp ngươi trong ngày cứu rỗi”. Kìa! Hiện nay đặc biệt là kỳ ban ơn. Kìa! Hiện nay là ngày cứu rỗi.  Chúng tôi chẳng làm điều gì gây cớ vấp ngã, hầu không tìm thấy bất cứ lỗi nào trong chức vụ của chúng tôi;  nhưng bằng mọi cách, chúng tôi cho thấy mình là người phục vụ Đức Chúa Trời, qua việc chịu đựng nhiều thử thách, hoạn nạn, những lúc thiếu thốn, khó khăn,  đòn vọt, tù đày, cảnh rối loạn, cực nhọc, mất ngủ, thiếu ăn,  qua sự thánh sạch, hiểu biết, nhẫn nhịn, nhân từ, thần khí, tình yêu thương không giả dối,  qua lời nói chân thật, qua quyền năng của Đức Chúa Trời; qua việc cầm vũ khí công chính trong tay phải và tay trái,  qua vinh qua nhục, qua tiếng tốt lẫn tiếng xấu; bị đối xử như kẻ gian nhưng là người thật thà,  bị xem là vô danh tiểu tốt nhưng lại được thừa nhận, bị xem là đáng chết nhưng xem này, chúng tôi vẫn sống, bị sửa phạt nhưng không bị đưa đến chỗ chết, 10  bị xem là đau buồn nhưng luôn vui mừng, bị xem là nghèo nhưng giúp nhiều người được giàu có, bị xem là không có gì nhưng có đủ mọi thứ. 11  Hỡi anh em ở Cô-rinh-tô, chúng tôi đã nói với anh em một cách thẳng thắn và cũng mở lòng mình ra. 12  Chúng tôi không khép lòng với anh em, nhưng anh em lại khép lòng với chúng tôi. 13  Tôi nói với anh em như nói với con cái mình, hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em, hãy mở rộng lòng mình. 14  Chớ mang ách chung với người không tin đạo, vì không cân xứng. Sự công chính và gian ác có mối giao hảo nào chăng? Hay ánh sáng và bóng tối có chung gì chăng? 15  Ngoài ra, Đấng Ki-tô và Bê-li-an có điểm nào hòa hợp? Hay người tin đạo có điểm gì chung với người không tin? 16  Đền thờ Đức Chúa Trời có gì hòa hợp với thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như ngài đã phán: “Ta sẽ ngụ giữa chúng và đi lại trong vòng chúng, ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ là dân ta”. 17  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Vậy, hãy ra khỏi chúng nó và tách biệt khỏi chúng nó, đừng động đến đồ ô uế nữa’”; “‘ta sẽ tiếp nhận các ngươi’”. 18  “Đức Giê-hô-va Toàn Năng phán: ‘Ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai con gái ta’”.

Chú thích