1 Ti-mô-thê 4:1-16

4  Tuy nhiên, lời đến từ Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng về sau sẽ có một số người từ bỏ đức tin, bởi nghe theo lời lừa dối và sự dạy dỗ của ác thần,  bởi sự đạo đức giả của những kẻ nói dối, là những kẻ có lương tâm chai cứng như vết sẹo do dấu sắt nung.  Họ sẽ cấm cưới gả, ra lệnh kiêng những thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo nên để những người có đức tin cùng sự hiểu biết chính xác về sự thật có thể tạ ơn mà ăn.  Vì mọi vật Đức Chúa Trời tạo nên đều tốt lành, và nếu bất cứ thứ gì đã tạ ơn mà nhận thì không nên từ chối ăn,  bởi nó đã nên thánh nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện.  Khi đưa ra lời khuyên này cho các anh em, con sẽ là người phục vụ tốt của Đấng Ki-tô Giê-su, được nuôi dưỡng bằng sự dạy dỗ tốt lành của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã tin và theo sát.  Hãy bác bỏ những chuyện bịa đặt bất kính đối với Đức Chúa Trời, như chuyện bịa đặt của các bà lão. Trái lại, hãy rèn luyện bản thân, với mục tiêu là vun đắp lòng sùng kính.  Vì sự rèn luyện thân thể lợi ích chẳng bao nhiêu, nhưng lòng sùng kính thì lợi ích cho mọi sự, bởi nó liên quan đến lời hứa về sự sống hiện tại lẫn tương lai.  Lời đó là trung tín và đáng được tin cậy hoàn toàn. 10  Thế nên chúng ta chăm chỉ và nỗ lực làm việc, vì chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Cứu Rỗi mọi loại người, nhất là những người trung thành. 11  Hãy tiếp tục truyền dạy những điều răn ấy. 12  Đừng bao giờ để ai khinh thường con vì con trẻ tuổi. Trái lại, hãy làm gương cho những người trung thành trong cách nói năng, hạnh kiểm, tình yêu thương, đức tin và sự trong sạch. 13  Hãy chuyên tâm trong việc đọc trước hội thánh, cũng như trong việc khuyên bảo và dạy dỗ, cho đến khi ta đến. 14  Đừng lơ là với món quà mà con nhận lãnh qua lời tiên tri đã được ban khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. 15  Hãy suy ngẫm và miệt mài với những điều ấy, hầu mọi người có thể thấy rõ sự tiến bộ của con. 16  Hãy luôn để ý chính mình con cùng những điều con dạy dỗ. Hãy kiên trì làm những việc ấy, vì nhờ đó mà con sẽ cứu được chính mình và những người lắng nghe mình.

Chú thích