1 Ti-mô-thê 3:1-16

3  Những lời sau đây là đáng tin cậy: Ai đang vươn tới trách nhiệm giám thị là mong muốn một việc tốt lành.  Người giám thị phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ, biết điều độ trong mọi sự, biết suy xét, sống nề nếp, hiếu khách, có khả năng dạy dỗ,  không say sưa, không hung bạo, nhưng phải lẽ, không hay gây gổ, không ham tiền,  khéo cai quản nhà mình, có con cái biết vâng phục và ngoan ngoãn  (nếu một người không biết cai quản nhà mình thì làm sao chăm lo hội thánh của Đức Chúa Trời?),  không phải là người mới tin đạo, vì e rằng người sẽ tự cao mà lãnh lấy án phạt như Kẻ Quỷ Quyệt.  Ngoài ra, người ấy cũng phải có tiếng tốt đối với người ngoài hội thánh, hầu không bị chê trách và rơi vào bẫy của Kẻ Quỷ Quyệt.  Các phụ tá hội thánh cũng vậy, phải nghiêm túc, không nói hai lời, không mê rượu, không tham lợi bất chính,  lấy lương tâm trong sạch mà gìn giữ sự mầu nhiệm, là niềm tin của đạo Đấng Ki-tô. 10  Những người ấy cũng phải được thử trước để xem có xứng đáng hay không rồi mới được làm người phục vụ, vì không ai có cớ cáo buộc người. 11  Các phụ nữ cũng phải nghiêm túc, không vu khống, biết điều độ trong mọi sự, biểu lộ đức tin trong mọi việc. 12  Các phụ tá hội thánh phải là chồng chỉ một vợ, khéo hướng dẫn con cái và cai quản nhà mình. 13  Vì người khéo phục vụ thì tạo được tiếng tốt và có thể dạn dĩ nói về đức tin của mình nơi Đấng Ki-tô. 14  Dù hy vọng sẽ sớm gặp con, nhưng ta vẫn viết cho con những điều này, 15  để trong trường hợp ta đến muộn, con biết phải ăn ở như thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ cột và thành lũy của sự thật. 16  Quả vậy, sự mầu nhiệm của lòng sùng kính này thật lớn lao: ‘Ngài được thấy khi ở trong thể xác thịt, được tuyên bố là công chính khi ở trong thể thần linh, hiện ra với các thiên sứ, được giảng trong các nước, được tin đến trên khắp thế giới, được tiếp lên trời trong sự vinh hiển’.

Chú thích