1 Ti-mô-thê 2:1-15

2  Vậy, điều đầu tiên ta khuyên là hãy dâng lời nài xin, cầu nguyện, cầu thay và tạ ơn cho mọi loại người,  cho các vua cùng các bậc cầm quyền; hầu chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc đời bình tịnh và yên ổn, thể hiện lòng sùng kính và thái độ nghiêm túc trong mọi việc.  Đó là những điều tốt lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng ta.  Ngài muốn mọi loại người được cứu và hiểu biết chính xác về sự thật.  Chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian giữa ngài với loài người là Đấng Ki-tô Giê-su, đấng đã làm người  và phó chính mình làm giá chuộc cho mọi người; đó là điều phải được rao truyền vào đúng thời điểm.  Để thực hiện điều này, ta được bổ nhiệm làm người rao truyền và làm sứ đồ (ta nói thật chứ không nói dối), làm người dạy dỗ các dân về đức tin và sự thật.  Vì thế, ta muốn rằng trong mọi nơi, những người nam hãy giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện, không giận dữ và tranh cãi nhau.  Ta cũng muốn người nữ hãy ăn mặc tươm tất, với lòng khiêm tốn và biết suy xét, chứ không phải với kiểu tóc cầu kỳ, vàng ngọc hay những y phục quá đắt tiền, 10  nhưng làm đẹp theo cách thích hợp với người nữ nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời, tức qua những việc làm tốt lành. 11  Người nữ hãy im lặng mà học, và hết lòng vâng phục. 12  Ta không cho phép người nữ dạy dỗ hay nắm quyền trên người nam, nhưng phải giữ im lặng. 13  Vì A-đam được tạo nên trước, rồi mới đến Ê-va. 14  Ngoài ra, không phải A-đam bị lừa mà là Ê-va, bà hoàn toàn bị phỉnh gạt và trở thành người phạm tội. 15  Tuy nhiên, người nữ sẽ được gìn giữ an toàn qua việc sinh con, miễn là vẫn giữ đức tin, tình yêu thương, sự thánh sạch và biết suy xét.

Chú thích