1 Cô-rinh-tô 7:1-40

7  Về những vấn đề anh em đã viết cho tôi, tốt nhất là người nam không nên động đến người nữ;  nhưng vì sự gian dâm tràn lan nên mỗi người nam hãy có vợ, mỗi người nữ hãy có chồng.  Chồng hãy làm tròn bổn phận với vợ, vợ cũng hãy làm thế với chồng.  Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; cũng thế, chồng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ.  Đừng khước từ nhau, trừ khi hai người thỏa thuận tạm ngưng một thời gian để có thể dành thì giờ cho việc cầu nguyện, rồi sau đó lại đến với nhau, hầu Sa-tan không thể cám dỗ anh em vì anh em thiếu tự chủ.  Tuy nhiên, hãy xem đó là sự cho phép, chứ không phải mệnh lệnh.  Tôi mong mọi người ở vậy như tôi. Dù thế, mỗi người được Đức Chúa Trời ban riêng một món quà, người theo cách này, người theo cách kia.  Giờ tôi nói với những người độc thân và người góa bụa, ở vậy như tôi là tốt.  Nhưng nếu không tự chủ được thì hãy kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn bị ham muốn tình dục un đốt. 10  Đối với người đã kết hôn, tôi, nhưng không phải tôi mà là Chúa, truyền rằng vợ không nên ly thân với chồng; 11  nhưng nếu đã ly thân thì chị hãy ở vậy hoặc hòa lại với chồng. Còn chồng không nên bỏ vợ. 12  Với những người khác thì tôi, chính tôi chứ không phải Chúa, nói rằng: Nếu anh nào có vợ không tin đạo, và vợ vẫn bằng lòng ở với mình, thì anh đừng bỏ vợ; 13  và nếu người nữ có chồng không tin đạo, mà chồng vẫn bằng lòng ở với mình, thì chị đừng bỏ chồng. 14  Vì người chồng không tin đạo được nên thanh sạch nhờ mối quan hệ với vợ, và người vợ không tin đạo được nên thanh sạch nhờ mối quan hệ với chồng; nếu không, con cái của anh chị không thanh sạch, nhưng nay chúng được nên thánh rồi. 15  Tuy nhiên, nếu người chồng hay vợ không tin đạo quyết định bỏ đi, hãy để người đi; trong trường hợp đó, anh hay chị không còn trách nhiệm với người ấy nữa. Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị sự bình an. 16  Hỡi người làm vợ, biết đâu chị sẽ cứu được chồng mình? Hỡi người làm chồng, biết đâu anh sẽ cứu được vợ mình? 17  Thế thì, Đức Giê-hô-va đã ban phần và gọi mỗi người trong tình trạng nào, hãy giữ nguyên như vậy. Vì thế, tôi truyền chỉ thị này cho tất cả các hội thánh. 18  Có ai được gọi lúc đã cắt bì chăng? Hãy giữ nguyên như vậy. Có ai được gọi lúc chưa cắt bì chăng? Chớ chịu cắt bì. 19  Cắt bì không có nghĩa gì, và không cắt bì cũng chẳng có nghĩa chi, nhưng vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời mới quan trọng. 20  Mỗi người được gọi trong tình trạng nào thì hãy giữ nguyên như thế. 21  Có phải anh được gọi lúc còn là nô lệ? Đừng lo về điều đó; nhưng nếu anh có thể được tự do, hãy nắm lấy cơ hội ấy. 22  Vì môn đồ nào của Chúa được gọi lúc còn là nô lệ thì được giải phóng và thuộc về Chúa; cũng thế, người được gọi lúc là người tự do thì trở thành tôi tớ của Đấng Ki-tô. 23  Anh em đã được mua với giá cao; vậy, đừng làm nô lệ cho loài người nữa. 24  Hỡi anh em, dù được gọi trong bất cứ tình trạng nào, mỗi người hãy giữ như thế trước mặt Đức Chúa Trời. 25  Về phần những người trong trắng, tôi không có mệnh lệnh nào từ Chúa; nhưng là người trung thành nhờ được Chúa thương xót, tôi nói lên quan điểm của mình. 26  Vì hoàn cảnh hiện nay, tôi nghĩ tốt nhất là mỗi người cứ giữ nguyên tình trạng của mình. 27  Anh có vợ phải không? Hãy ngưng tìm cách ly thân. Anh không có vợ phải không? Hãy ngưng tìm vợ. 28  Nhưng nếu cưới vợ, anh chẳng phạm tội gì; và nếu một người trong trắng kết hôn, người ấy cũng chẳng phạm tội. Tuy nhiên, những ai kết hôn sẽ gặp khốn khổ về xác thịt. Nhưng tôi muốn giúp anh em không bị như thế. 29  Ngoài ra, hỡi anh em, tôi nói điều này: Không còn nhiều thời gian nữa. Từ nay trở đi, người có vợ hãy như người không có, 30  người than khóc hãy như người không than khóc, người vui mừng hãy như người không vui mừng, người mua sắm hãy như người không có gì, 31  người đang dùng thế gian hãy như người không tận dụng nó; vì hiện trạng thế gian này đang thay đổi. 32  Vậy, tôi muốn anh em không phải lo lắng. Người không kết hôn thì lo việc Chúa, tìm cách làm cho Chúa đẹp lòng. 33  Nhưng người đã kết hôn thì lo việc đời này, tìm cách làm cho vợ đẹp lòng, 34  và người ấy bị phân tâm. Ngoài ra, phụ nữ không có chồng và các trinh nữ thì lo việc Chúa, hầu được nên thánh về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, phụ nữ đã kết hôn thì lo việc đời này, tìm cách làm cho chồng đẹp lòng. 35  Tôi nói thế vì lợi ích của chính anh em, không phải để bó buộc anh em, mà để thúc đẩy anh em làm những điều thích đáng và luôn hết lòng phụng sự Chúa, không bị phân tâm. 36  Nếu một người còn trong trắng nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được ham muốn tình dục, và đã qua tuổi bồng bột, thì nên làm thế này: Hãy kết hôn, nếu đó là điều mình muốn; người ấy không phạm tội gì. 37  Còn nếu ai quyết tâm và cảm thấy không có nhu cầu, nhưng có thể làm chủ được ý muốn và lòng đã quyết ở độc thân, người ấy sẽ được lợi ích. 38  Vậy, người kết hôn thì được lợi ích, nhưng người không kết hôn sẽ được lợi ích hơn. 39  Vợ ràng buộc với chồng suốt thời gian chồng còn sống. Nếu chồng chết, chị được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là môn đồ của Chúa. 40  Nhưng theo ý tôi, chị ở vậy thì hạnh phúc hơn, và tôi tin chắc mình cũng có thần khí của Đức Chúa Trời.

Chú thích