1 Cô-rinh-tô 13:1-13

13  Nếu tôi nói các ngôn ngữ của loài người và của thiên sứ nhưng không có tình yêu thương, tôi như cồng chiêng khua tiếng hoặc chập chỏa inh ỏi.  Nếu tôi có món quà nói tiên tri, biết tất cả các mầu nhiệm cùng mọi điều tri thức, và nếu có đức tin mạnh đến nỗi dời được cả núi nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng là gì.  Nếu tôi dùng hết tài sản mà nuôi người khác, và nếu hy sinh thân mình để khoe khoang nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng được ích chi.  Người có tình yêu thương thì kiên nhẫn và tử tế. Người có tình yêu thương thì không ghen tị, không khoe khoang, không tự cao,  không cư xử khiếm nhã, không tìm lợi riêng, không dễ nổi giận, không ghi nhớ điều gây tổn thương.  Người có tình yêu thương thì không vui mừng trước sự bất chính, nhưng vui mừng trước sự thật.  Người có tình yêu thương thì dung thứ mọi điều, tin mọi điều, hy vọng mọi điều, chịu đựng mọi điều.  Tình yêu thương tồn tại mãi. Còn các món quà nói tiên tri, nói những ngôn ngữ khác và món quà sự hiểu biết, nếu có cũng sẽ bị bỏ.  Vì chúng ta không hiểu biết trọn vẹn và chỉ nói tiên tri được một phần; 10  nhưng khi điều trọn vẹn đến thì điều chưa trọn vẹn sẽ bị bỏ. 11  Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, suy nghĩ như con trẻ, suy luận như con trẻ; nhưng nay là người trưởng thành, tôi đã bỏ những đặc tính của con trẻ. 12  Hiện nay chúng ta chỉ thấy những đường nét mờ ảo qua cái gương kim loại, nhưng rồi sẽ thấy rõ như mặt đối mặt. Nay tôi chỉ hiểu biết phần nào, nhưng rồi sẽ hiểu rõ như Đức Chúa Trời hiểu rõ tôi. 13  Tuy nhiên, có ba điều sẽ còn lại: đức tin, hy vọng và tình yêu thương; nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương.

Chú thích