Skip to content

Skip to table of contents

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Thiên sứ có thật không?

Câu Kinh Thánh: Th 103:20

Cách mời nhận: Số Tháp Canh này cho biết Kinh Thánh nói gì về thiên sứ và hiện nay họ ảnh hưởng thế nào đến đời sống chúng ta.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Theo ông/bà, khoa học và Kinh Thánh có mâu thuẫn với nhau không?

Câu Kinh Thánh: Ês 40:22

Sự thật: Những điều Kinh Thánh nói về khoa học đều chính xác.

GIẤY MỜI DỰ BUỔI NHÓM HỌP CỦA HỘI THÁNH (inv)

Cách mời nhận: Tôi muốn mời ông/bà đến nghe một bài giảng miễn phí dựa trên Kinh Thánh. Bài giảng được trình bày tại Phòng Nước Trời địa phương, là nơi thờ phượng của chúng tôi. [Đưa giấy mời, chỉ vào chỗ có ghi thời gian và địa điểm của buổi họp cuối tuần, và cho biết chủ đề của bài giảng].

Câu hỏi: Ông/Bà có từng đến Phòng Nước Trời chưa? [Nếu được, cho xem video Điều gì diễn ra tại Phòng Nước Trời?].

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.