Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trung thành khi người thân bị khai trừ

Trung thành khi người thân bị khai trừ

Xem video Trung thành ủng hộ sự phán xét của Đức Giê-hô-va—Lánh xa người phạm lỗi mà không ăn năn, rồi trả lời những câu hỏi sau:

  • Tình huống nào đã thử thách lòng trung thành của cha mẹ chị Sonja?

  • Điều gì đã giúp họ giữ được lòng trung thành?

  • Lòng trung thành của họ mang lại lợi ích nào cho chị Sonja?