Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XÊ-CHI-ÊN 46-48

Ân phước dành cho Y-sơ-ra-ên phục hưng

Ân phước dành cho Y-sơ-ra-ên phục hưng

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ đã khích lệ dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày và xác nhận những lời tiên tri trước đó về sự phục hưng. Sự thờ phượng thanh sạch sẽ đóng vai trò quan trọng đối với những người được Đức Giê-hô-va ban phước.

Khải tượng cho biết sẽ có sự tổ chức, hợp tác và an ninh

47:7-14

  • Vùng đất màu mỡ, tươi tốt

  • Phần thừa kế cho mỗi gia đình

Trước khi đất được chia cho dân, một phần đặc biệt sẽ được “dành riêng” làm “phần đóng góp” cho Đức Giê-hô-va

48:9, 10

Trong đời sống, tôi cho thấy mình đặt sự thờ phượng Đức Giê-hô-va lên hàng đầu như thế nào? (w06 15/4 trg 27, 28 đ. 13, 14)