Skip to content

Skip to table of contents

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Có bao giờ chúng ta sẽ được sống trong một thế giới không còn bệnh tật không?

Câu Kinh Thánh: Ês 33:24

Lần sau: Tình trạng nghèo đói trên thế giới sẽ được giải quyết như thế nào?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Tình trạng nghèo đói trên thế giới sẽ được giải quyết như thế nào?

Câu Kinh Thánh: Th 72:16

Lần sau: Có hy vọng nào cho những người thân đã qua đời?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Có hy vọng nào cho những người thân đã qua đời?

Câu Kinh Thánh: Gi 5:28, 29

Lần sau: Tại sao chúng ta có thể tin chắc những lời hứa trong Kinh Thánh sẽ thành hiện thực?