Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | HÊ-BƠ-RƠ 4-6

Hãy cố gắng hết sức vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời

Hãy cố gắng hết sức vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời

4:11

Chúng ta có thể cùng Đức Giê-hô-va vào sự nghỉ ngơi của ngài bằng cách hành động phù hợp với ý định của ngài được tiết lộ qua tổ chức. Hãy tự hỏi: “Mình có thái độ nào khi nhận lời khuyên? Mình phản ứng ra sao khi sự hiểu biết về Kinh Thánh được điều chỉnh?”.

Tôi phải đối mặt với những thử thách nào về sự vâng lời?