Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Những công việc tốt lành sẽ không bị quên lãng

Những công việc tốt lành sẽ không bị quên lãng

Dân của Đức Giê-hô-va có thể tạo một danh tiếng tốt trước mắt ngài qua các việc tốt lành được dâng cho ngài. Như cha mẹ yêu thương quý trọng việc tốt lành mà con mình làm, Đức Giê-hô-va không quên công việc và tình yêu thương mà chúng ta thể hiện đối với danh ngài (Mat 6:20; Hê 6:10). Dĩ nhiên, mỗi chúng ta có hoàn cảnh và khả năng khác nhau. Nhưng nếu phụng sự Đức Giê-hô-va hết mình, chúng ta có thể vui mừng (Ga 6:4; Cô 3:23). Qua nhiều năm, có hàng ngàn tín đồ phụng sự tại Bê-tên. Anh chị có thể tình nguyện làm việc tại Bê-tên không? Nếu không, anh chị có thể khích lệ người khác làm thế hoặc hỗ trợ thành viên Bê-tên để họ tiếp tục phụng sự trong nhiệm sở này không?

XEM VIDEO TÌNH NGUYỆN PHỤNG SỰ TẠI BÊ-TÊN, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Chúng ta nên có động lực nào khi phụng sự tại Bê-tên?

  • Một số anh chị đã bày tỏ cảm xúc ra sao về ân phước trong việc phụng sự tại Bê-tên?

  • Một người cần hội đủ những điều kiện nào để phụng sự tại Bê-tên?

  • Anh chị có thể xin phụng sự tại Bê-tên bằng cách nào?