Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hỡi các bạn trẻ—Hãy “sốt sắng làm việc lành”

Hỡi các bạn trẻ—Hãy “sốt sắng làm việc lành”

Trong lá thư gửi cho Tít, Phao-lô viết rằng những anh trẻ, bao gồm Tít, nên nỗ lực để ‘nêu gương về các việc lành trong mọi phương diện’ (Tít 2:6, 7). Sau đó trong cùng chương này, ông cho biết là dân Đức Giê-hô-va đã được tẩy sạch để “sốt sắng làm việc lành” (Tít 2:14). Một trong những việc lành là rao giảng và dạy dỗ về Nước Đức Chúa Trời. Nếu là người trẻ, bạn có thể dùng sức trẻ của mình để phụng sự với tư cách là tiên phong phụ trợ hoặc đều đều không?—Ch 20:29.

Nếu bạn muốn làm tiên phong, hãy lên kế hoạch để đạt được mục tiêu (Lu 14:28-30). Chẳng hạn, bạn sẽ tự chu cấp cho bản thân khi phụng sự trọn thời gian bằng cách nào? Làm thế nào để hoàn thành số giờ yêu cầu? Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ (Th 37:5). Hãy thảo luận kế hoạch với cha mẹ và những anh chị tiên phong khác. Rồi thực hiện các bước để đạt được mục tiêu. Chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ ban phước khi bạn nỗ lực phụng sự ngài!

XEM VIDEO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TÔN VINH ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Một số người trẻ đối mặt với thử thách nào, và làm thế nào họ vượt qua thử thách ấy để làm tiên phong?

  • Làm thế nào cha mẹ có thể giúp con làm tiên phong?

  • Tại sao lập thời gian biểu cho việc rao giảng là điều quan trọng?

  • Thành viên trong hội thánh có thể khích lệ và trợ giúp một tiên phong bằng cách nào?

  • Có những ân phước nào đang chờ đón những ai làm tiên phong?

Làm thế nào tôi có thể đạt được mục tiêu làm tiên phong?