Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 12-18 tháng 8

TÍT 1–PHI-LÊ-MÔN

Ngày 12-18 tháng 8
  • Bài hát 99 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ