Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 20-​26 tháng 8

LU-CA 21, 22

Ngày 20-​26 tháng 8
  • Bài hát 27 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

  • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện để bắt đầu. Đáp lại lời thoái thác thường gặp trong khu vực.

  • Thăm lại lần đầu: (3 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện để bắt đầu. Cho thấy cách đáp lại khi chủ nhà nói đang bận.

  • Video thăm lại lần hai: (5 phút) Mở và thảo luận video.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

  • Bài hát 136

  • Nhu cầu địa phương: (15 phút)

  • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 34

  • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

  • Bài hát 41 và cầu nguyện