Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Dùng trang web JW.ORG

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Dùng trang web JW.ORG

TẠI SAO QUAN TRỌNG? Tất cả các ấn phẩm trong Hộp dụng cụ dạy dỗ đều giới thiệu trang web jw.org. Thật vậy, mục tiêu chính của thẻ giới thiệu và tờ chuyên đề Tìm đâu lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng? là hướng mọi người đến trang web của chúng ta. Anh chị có thể mời người khác nhận một ấn phẩm trong Hộp dụng cụ dạy dỗ bằng cách dùng trang web jw.org để gửi thư điện tử hoặc chia sẻ đường liên kết. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm chứng cho người nói ngôn ngữ khác. Ngoài ra, người ta có thể đặt những câu hỏi được giải đáp trong các ấn phẩm không nằm trong Hộp dụng cụ dạy dỗ. Nếu quen thuộc với trang web của tổ chức, chúng ta có thể hữu hiệu hơn trong thánh chức.

CÁCH THỰC HIỆN:

XEM VIDEO DÙNG TRANG WEB JW.ORG, RỒI CHO BIẾT MÌNH CÓ THỂ TÌM THÔNG TIN Ở ĐÂU TRÊN TRANG WEB ĐỂ GIÚP:

  • người vô thần

  • người vừa trải qua một thảm kịch

  • người ngưng hoạt động

  • người thăm lại hỏi về công việc của chúng ta được tài trợ như thế nào

  • người từ quốc gia khác muốn tham dự nhóm họp tại quốc gia của họ