Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Khi nào tôi lại có thể làm tiên phong phụ trợ?

Khi nào tôi lại có thể làm tiên phong phụ trợ?

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ tiết lộ rằng dân của Đức Giê-hô-va dâng lễ vật tình nguyện. Làm thế nào chúng ta có thể tham gia vào việc dâng vật tế lễ là lời ngợi khen?—Hê 13:15, 16.

Một cách rất tốt là làm tiên phong phụ trợ. Một số tháng trong năm công tác 2018 có năm thứ bảy hoặc năm chủ nhật. Điều này đặc biệt giúp ích cho những anh chị làm việc ngoài đời trọn thời gian và hầu như chỉ tham gia thánh chức vào cuối tuần. Ngoài ra, người công bố có thể chọn làm tiên phong 30 hoặc 50 giờ trong tháng 3, tháng 4 và tháng có giám thị vòng quanh viếng thăm.

Nói sao nếu hoàn cảnh không cho phép chúng ta làm tiên phong phụ trợ? Chắc chắn chúng ta có thể cố gắng cải thiện chất lượng thánh chức và có lẽ gia tăng số giờ. Dù hoàn cảnh của mình là gì, mong sao tình yêu thương dành cho Đức Giê-hô-va thôi thúc chúng ta dâng cho ngài điều tốt nhất trong năm công tác 2018!—Ôsê 14:2.

Làm thế nào tôi có thể noi gương sốt sắng của chị Sabina Hernández?

XEM VIDEO VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, TÔI CÓ THỂ LÀM GẦN NHƯ MỌI ĐIỀU, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Điều gì thúc đẩy chị Sabina làm nhiều hơn cho Đức Giê-hô-va trong thánh chức?

  • Gương của chị Sabina khích lệ anh chị ra sao?

  • Trong năm công tác 2018, anh chị có thể làm tiên phong phụ trợ vào những tháng nào?