Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | 1 TI-MÔ-THÊ 1-3

Vươn tới một việc tốt lành

Vươn tới một việc tốt lành

3:1, 13

Vươn tới trách nhiệm khi còn trẻ là điều tốt cho các anh. Điều này giúp họ được huấn luyện và cho thấy họ hội đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm phụ tá hội thánh khi trưởng thành (1Ti 3:10). Làm thế nào một anh có thể vươn tới trách nhiệm? Bằng cách vun trồng và thể hiện các phẩm chất sau:

  • Tinh thần hy sinh.—km 7/13 trg 2 đ. 2

  • Thiêng liêng tính.—km 7/13 trg 2, 3 đ. 3

  • Đáng tin cậy và trung tín.—km 7/13 trg 3 đ. 4