Rao giảng từng nhà ở Ý

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 7 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu mời nhận Tháp Canh và dùng Kinh Thánh để dạy về sự đau khổ. Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Anh chị có tấm lòng bằng thịt không?

Lòng liên hệ thế nào đến quyết định của chúng ta về giải trí, ăn mặc và ngoại diện? Có tấm lòng bằng thịt có nghĩa gì?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Anh chị có giữ lời hứa không?

Về hậu quả của việc thất hứa, chúng ta rút ra bài học nào từ vua Xê-đê-kia?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Khi tha thứ, Đức Giê-hô-va có quên đi?

Trường hợp nào chứng thực sự tha thứ của Đức Giê-hô-va? Làm sao cách ngài đối xử với Đa-vít, Ma-na-se và Phi-e-rơ giúp chúng ta tin cậy nơi sự tha thứ của ngài?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có tha thứ cho chính mình không?

Có thể chúng ta khó tha thứ cho chính mình về lỗi lầm trong quá khứ, ngay cả khi Đức Giê-hô-va đã tha thứ cho chúng ta. Điều gì có thể giúp?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Vương quyền thuộc về đấng có quyền hợp pháp

Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên về vị vua có quyền hợp pháp được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su như thế nào? Sự kiện này dạy chúng ta điều gì về Đức Giê-hô-va?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cư xử tử tế trước cửa nhà người ta

Khi đứng trước cửa nhà người ta, có thể chúng ta không biết chủ nhà đang thấy hoặc nghe mình. Làm sao để cư xử tử tế trước cửa nhà họ?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Lời tiên tri chống lại Ty-rơ củng cố niềm tin nơi Lời Đức Giê-hô-va

Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên về việc Ty-rơ bị hủy diệt được ứng nghiệm đến từng chi tiết.