Skip to content

Skip to table of contents

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

●○○ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Câu hỏi: Điều gì cho thấy chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng của thế gian này?

Câu Kinh Thánh: 2Ti 3:1-5

Lần sau: Điều gì sẽ xảy ra sau những ngày sau cùng?

○●○ THĂM LẠI LẦN ĐẦU

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra sau những ngày sau cùng?

Câu Kinh Thánh: Kh 21:4

Lần sau: Làm thế nào để nhận được ân phước mà Đức Chúa Trời đã hứa?

○○● THĂM LẠI LẦN HAI

Câu hỏi: Làm thế nào để nhận được ân phước mà Đức Chúa Trời đã hứa?

Câu Kinh Thánh: Gi 17:3

Lần sau: Chúng ta có thể tìm hiểu về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su bằng cách nào?