Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-PHÊ-SÔ 4-6

“Hãy mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban”

“Hãy mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban”

6:11-17

Sứ đồ Phao-lô ví tín đồ đạo Đấng Ki-tô với những người lính trong một cuộc đấu. Kẻ thù của chúng ta là “các thế lực ác thần”. Dù chúng ta có vẻ yếu thế và khó thắng trong cuộc đấu này, nhưng với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, chúng ta có thể giành chiến thắng nếu “mang trọn bộ khí giới mà Đức Chúa Trời ban”.

Hãy điền các phần của bộ khí giới và ý nghĩa tương ứng

SUY NGẪM: Mình có đang mang trọn bộ khí giới không?