Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XÊ-CHI-ÊN 6-10

Anh chị sẽ được đánh dấu để sống sót không?

Anh chị sẽ được đánh dấu để sống sót không?

Khải tượng của Ê-xê-chi-ên được ứng nghiệm lần đầu bằng sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem. Sự ứng nghiệm vào thời hiện đại là gì?

9:1, 2

  • Người nam đeo hộp mực của thư ký tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô

  • Sáu người nam cầm trên tay vũ khí để đập tan tượng trưng cho đạo quân trên trời dưới sự lãnh đạo của Đấng Ki-tô

9:3-7

  • Đám đông lớn sẽ được đánh dấu khi họ được xét là chiên trong hoạn nạn lớn

Tôi phải làm gì để được đánh dấu hầu sống sót?