Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | 2 CÔ-RINH-TÔ 7-10

Thánh chức cứu trợ

Thánh chức cứu trợ

8:1-4; 9:7

Thánh chức của tín đồ đạo Đấng Ki-tô gồm hai phần là “thánh chức giải hòa” tức công việc rao giảng và dạy dỗ, và “thánh chức cứu trợ” vì lợi ích của anh em đồng đạo (2Cô 5:18-20; 8:4). Thế nên, việc giúp đỡ anh em đang gặp khó khăn là một phần trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Khi làm điều này, chúng ta...

  • đáp ứng nhu cầu của anh em đồng đạo.—2Cô 9:12a

  • giúp những anh chị đang đau buồn lấy lại nề nếp thiêng liêng, trong đó có việc sốt sắng rao giảng để tỏ lòng biết ơn Đức Giê-hô-va.—2Cô 9:12b

  • mang lại sự vinh hiển cho Đức Giê-hô-va (2Cô 9:13). Công tác cứu trợ giúp làm chứng cho nhiều người, gồm cả những người có quan điểm tiêu cực về Nhân Chứng Giê-hô-va