Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

“Những ai mà Đức Chúa Trời đã tác hợp...”

“Những ai mà Đức Chúa Trời đã tác hợp...”

Luật pháp Môi-se quy định một người chồng muốn bỏ vợ thì phải chuẩn bị một tờ ly dị. Điều này giúp tránh việc hấp tấp chia tay. Tuy nhiên, vào thời Chúa Giê-su, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã khiến việc ly dị trở nên dễ dàng. Người chồng có thể ly dị vợ vì bất cứ lý do nào (thông tin học hỏi “tờ ly dị” nơi Mác 10:4, nwtsty; “ly dị vợ”, “phạm tội ngoại tình và có lỗi với vợ” nơi Mác 10:11, nwtsty). Chúa Giê-su cho thấy rõ Đức Giê-hô-va là đấng sáng lập và chấp thuận hôn nhân (Mác 10:2-12). Người chồng và người vợ “trở nên một” trong mối quan hệ vững bền. Theo lời tường thuật tương ứng nơi Ma-thi-ơ, chỉ có một cơ sở dựa trên Kinh Thánh để ly dị, đó là “gian dâm”.—Mat 19:9.

Ngày nay, nhiều người trong thế gian có quan điểm về hôn nhân giống người Pha-ri-si, không như Chúa Giê-su. Khi có vấn đề, họ liền ly dị. Trái lại, các cặp vợ chồng đạo Đấng Ki-tô xem trọng lời thề ước hôn nhân và nỗ lực vượt qua khó khăn bằng cách áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh. Sau khi xem video Yêu thương và tôn trọng giúp hợp nhất gia đình, hãy trả lời những câu hỏi sau:

  • Làm thế nào anh chị có thể áp dụng Châm ngôn 15:1 trong hôn nhân, và tại sao điều này là quan trọng?

  • Áp dụng Châm ngôn 19:11 có thể giúp anh chị tránh vấn đề như thế nào?

  • Nếu hôn nhân sắp đổ vỡ, thay vì nghĩ “Mình có nên ly dị không?”, anh chị nên xem xét những câu hỏi nào?

  • Áp dụng Ma-thi-ơ 7:12 có thể giúp anh chị trở thành người chồng hoặc người vợ tốt hơn như thế nào?