Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MÁC 9, 10

Một khải tượng củng cố đức tin

Một khải tượng củng cố đức tin

9:1-7

Hãy hình dung Chúa Giê-su cảm thấy thế nào khi nghe Cha trên trời tuyên bố hài lòng về ngài trong lần ngài biến hình. Chắc hẳn điều đó đã củng cố Chúa Giê-su và giúp ngài chịu đựng thử thách sắp tới. Khải tượng cũng gây ấn tượng mạnh nơi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si, và họ đã đúng khi lắng nghe ngài. Khoảng 32 năm sau, Phi-e-rơ vẫn nhắc về khải tượng đó và việc nó giúp ông càng tin chắc nơi “các lời tiên tri”.—2Ph 1:16-19.

Dù không tận mắt chứng kiến nhưng chúng ta thấy sự ứng nghiệm của khải tượng đặc biệt ấy. Hiện nay, Chúa Giê-su là Vua hùng mạnh. Không lâu nữa, ngài sẽ “hoàn thành cuộc chinh phục của mình”, mở đường cho thế giới mới công chính.—Kh 6:2.

Khi thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Kinh Thánh, anh chị được củng cố đức tin như thế nào?