Rao giảng ở Tonga

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 5 năm 2018

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Những cuộc trò chuyện về tương lai của con người và trái đất.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Vác cây khổ hình và luôn theo tôi

Tại sao chúng ta phải đều đặn cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, tham gia thánh chức và tham dự buổi họp?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Giúp con cái đi theo Đấng Ki-tô

Cha mẹ có thể làm gì để giúp con dâng mình cho Đức Giê-hô-va và báp-têm?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Một khải tượng củng cố đức tin

Khải tượng mà Phi-e-rơ thấy tác động thế nào đến ông? Lời tiên tri trong Kinh Thánh ảnh hưởng thế nào đến chúng ta?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

“Những ai mà Đức Chúa Trời đã tác hợp...”

Các cặp vợ chồng đạo Đấng Ki-tô xem trọng lời thề ước hôn nhân. Hai người có thể vượt qua khó khăn bằng cách áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Bà bỏ vào nhiều hơn tất cả những người khác

Chúng ta rút ra những bài học giá trị nào từ lời tường thuật về bà góa nghèo đóng góp hai đồng xu chẳng đáng là bao?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Tránh rơi vào bẫy sợ loài người

Điều gì khiến các sứ đồ đầu hàng trước áp lực? Sau khi Chúa Giê-su sống lại, điều gì giúp họ không đầu hàng trước loài người và rao giảng dù bị chống đối?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đức Giê-hô-va sẽ giúp em can đảm

Có bao giờ em sợ nhận mình là Nhân Chứng Giê-hô-va? Nếu có, điều gì sẽ giúp em thu hết can đảm để nói về Đức Giê-hô-va?