Skip to content

Skip to table of contents

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Nhập đề: Bốn kỵ sĩ cưỡi ngựa là một trong những cảnh nổi tiếng nhất của sách Khải huyền trong Kinh Thánh. Một số người sợ hãi, số khác thì thích thú.

Câu Kinh Thánh: Kh 1:3

Cách mời nhận: Số Tháp Canh này giải thích tại sao sự xuất hiện của bốn kỵ sĩ là tin mừng cho chúng ta.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Ông/Bà nghĩ chúng ta có thể biết điều gì xảy ra trong tương lai không?

Câu Kinh Thánh: Ês 46:10

Sự thật: Đức Chúa Trời tiết lộ cho chúng ta biết về tương lai qua Lời ngài là Kinh Thánh.

GIA ĐÌNH BẠN CÓ THỂ HẠNH PHÚC!

Nhập đề: Chúng tôi đang mời mọi người xem video ngắn này về gia đình. [Mở video giới thiệu sách mỏng Gia đình bạn có thể hạnh phúc!].

Cách mời nhận: Nếu ông/bà thích đọc sách mỏng được đề cập trong video, mời ông/bà nhận một cuốn miễn phí hoặc tôi có thể chỉ cho ông/bà cách tải về từ trang web.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.