Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 22-​28 tháng 4

1 CÔ-RINH-TÔ 14-16

Ngày 22-​28 tháng 4
  • Bài hát 22 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

  • Bài hát 69

  • Nhu cầu địa phương: (15 phút)

  • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 63

  • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

  • Bài hát 103 và cầu nguyện