Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Điều gì là quan trọng nhất với mình?

Điều gì là quan trọng nhất với mình?

Gia-cốp đã vật lộn với thiên sứ để nhận được một điều rất quan trọng, đó là sự ban phước của Đức Giê-hô-va (Sa 32:24-31; Ôsê 12:3, 4). Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng dồn mọi nỗ lực để vâng lời Đức Giê-hô-va và được ngài ban phước không? Chẳng hạn, nếu phải chọn giữa việc tham dự nhóm họp và làm thêm giờ, chúng ta sẽ quyết định như thế nào? Khi hết lòng dâng cho Đức Giê-hô-va thời gian, năng lực và của cải, chúng ta sẽ được ngài “đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa” (Mal 3:10). Ngài sẽ hướng dẫn, che chở chúng ta và chăm lo cho nhu cầu của chúng ta.—Mat 6:33; Hê 13:5.

XEM ĐOẠN PHIM GIỮ TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU THIÊNG LIÊNG, RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:

  • Làm thế nào điều mà một chị yêu thích lại trở thành điều gây thử thách cho chị?

  • Làm thế nào công việc ngoài đời có thể trở thành điều gây thử thách cho chúng ta?

  • Dù là người thành thục nhưng tại sao Ti-mô-thê vẫn cần đặt mục tiêu thiêng liêng?—1Ti 4:16

  • Điều gì là quan trọng nhất trong đời sống anh chị?

    Làm thế nào chúng ta cho thấy “công việc quan trọng nhất của mình” là gì?