Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | SÁNG THẾ 31

Gia-cốp và La-ban lập giao ước bình an

Gia-cốp và La-ban lập giao ước bình an

31:44-53

Tại sao Gia-cốp và La-ban chất một đống đá?

  • Đống đá ấy là vật chứng để cho mọi người đi ngang qua nơi đó biết giao ước mà Gia-cốp và La-ban đã lập

  • Đống đá ấy nhắc Gia-cốp và La-ban nhớ rằng Đức Giê-hô-va sẽ xem họ có làm đúng với giao ước hay không

Ngày nay, Đức Giê-hô-va muốn dân ngài hòa thuận với nhau. Làm thế nào ba điều sau đây giúp chúng ta duy trì hoặc khôi phục sự hòa thuận?