Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MÁC 5, 6

Chúa Giê-su có quyền năng làm cho người thân yêu của chúng ta sống lại

Chúa Giê-su có quyền năng làm cho người thân yêu của chúng ta sống lại

5:38-42

  • Khi người thân yêu qua đời, chúng ta đau buồn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta thiếu đức tin nơi sự sống lại (Sa 23:2)

  • Suy ngẫm các trường hợp sống lại được ghi trong Kinh Thánh sẽ củng cố đức tin của chúng ta nơi sự sống lại trong tương lai

Anh chị mong chờ chào đón ai được sống lại?

Anh chị hình dung cảnh sum họp sẽ diễn ra như thế nào?