Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MA-THI-Ơ 26

Lễ Vượt Qua và Lễ Tưởng Niệm—Những điểm tương đồng và khác biệt

Lễ Vượt Qua và Lễ Tưởng Niệm—Những điểm tương đồng và khác biệt

26:18

Hãy ghi ra những thứ được đánh số.

Những thứ nào trong số đó cũng được dùng trong Bữa Ăn Tối Của Chúa?