Điều khiển cuộc học hỏi Kinh Thánh ở Cộng hòa Séc

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 4 năm 2018

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Những cuộc trò chuyện về Kinh Thánh và đời sống hạnh phúc.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Lễ Vượt Qua và Lễ Tưởng Niệm—Những điểm tương đồng và khác biệt

Dù Lễ Vượt Qua không phải là hình bóng cho Lễ Tưởng Niệm, nhưng một số đặc điểm của lễ này có ý nghĩa với chúng ta.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Hãy đi đào tạo môn đồ—Tại sao, ở đâu và bằng cách nào?

Đào tạo môn đồ là dạy người khác vâng giữ mệnh lệnh của Chúa Giê-su. Sứ mạng này bao gồm dạy người ta áp dụng sự dạy dỗ của Chúa Giê-su và noi theo gương ngài.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Rao giảng và dạy dỗ—Những khía cạnh thiết yếu để đào tạo môn đồ

Chúa Giê-su lệnh cho những người theo ngài đi đào tạo môn đồ. Mệnh lệnh này bao hàm điều gì? Làm thế nào chúng ta giúp người khác tiến bộ về thiêng liêng?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Tội lỗi con đã được tha”

Chúng ta học được gì qua phép lạ nơi Mác 2:5-12? Lời tường thuật này có thể giúp chúng ta chịu đựng như thế nào khi bị bệnh?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chữa bệnh trong ngày Sa-bát

Tại sao Chúa Giê-su vừa giận vừa buồn trước giới lãnh đạo Do Thái giáo? Những câu hỏi nào cho biết mình có đang noi theo lòng trắc ẩn của Chúa Giê-su hay không?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Chúa Giê-su có quyền năng làm cho người thân yêu của chúng ta sống lại

Suy ngẫm các trường hợp sống lại được ghi trong Kinh Thánh sẽ củng cố đức tin của chúng ta nơi sự sống lại trong tương lai của người thân yêu.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Khéo dùng các công cụ trong Hộp dụng cụ dạy dỗ

Để dạy dỗ hiệu quả, chúng ta phải học cách sử dụng tốt công cụ. Đâu là công cụ chính? Làm thế nào để cải thiện kỹ năng dùng công cụ trong Hộp dụng cụ dạy dỗ?