Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Thư mẫu

Thư mẫu
  • Hãy dùng địa chỉ của anh chị khi gửi thư. Nếu cảm thấy việc dùng địa chỉ riêng không thuận tiện, anh chị có thể dùng địa chỉ Phòng Nước Trời nếu được các trưởng lão cho phép. Tuy nhiên, anh chị KHÔNG NÊN dùng địa chỉ của văn phòng chi nhánh để nhận thư hồi âm.

  • Hãy dùng tên của người nhận nếu anh chị biết tên của họ. Điều này sẽ tránh bị hiểu lầm đây là thư quảng cáo.

  • Hãy lưu ý đến chính tả, ngữ pháp và dấu câu. Nếu viết tay, hãy đảm bảo là chữ rõ ràng, dễ đọc. Không nên dùng từ ngữ sơ sài hoặc quá trịnh trọng.

Bên cạnh là thư mẫu nêu bật những điểm được đề cập ở trên. Không cần sao chép từng chữ mỗi khi anh chị viết thư cho ai đó trong khu vực. Hãy điều chỉnh sao cho phù hợp với mục đích, hoàn cảnh và phong tục địa phương.