Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MA-THI-Ơ 20, 21

“Ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em”

“Ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em”

20:28

Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si kiêu ngạo thích được chú ý và chào hỏi ở chợ

Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si kiêu ngạo muốn gây ấn tượng với người khác và thích được nổi bật (Mat 23:5-7). Nhưng Chúa Giê-su thì khác. Ngài nói: “Con Người đã đến không phải để được người khác phục vụ, mà để phục vụ người khác” (Mat 20:28). Trong sự thờ phượng, chúng ta có thường chỉ làm những công việc khiến người khác chú ý và khen mình không? Như gương Chúa Giê-su, sự cao trọng đến từ việc phục vụ người khác. Những công việc này thường không ai thấy, ngoại trừ Đức Giê-hô-va (Mat 6:1-4). Người phục vụ khiêm nhường sẽ...

  • tham gia làm sạch và bảo trì Phòng Nước Trời

  • chủ động giúp đỡ người lớn tuổi và người khác

  • đóng góp tài chính để ủng hộ quyền lợi Nước Trời