Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MA-THI-Ơ 14, 15

Dùng ít người cung cấp thức ăn cho nhiều người

Dùng ít người cung cấp thức ăn cho nhiều người

Ngay trước Lễ Vượt Qua năm 32 CN, Chúa Giê-su thực hiện một phép lạ, đây là phép lạ duy nhất được cả bốn người viết sách Phúc âm ghi lại.

Qua phép lạ này, Chúa Giê-su lập khuôn mẫu mà ngài tiếp tục làm theo vào thời chúng ta.

14:16-21

  • Chúa Giê-su bảo các môn đồ hãy cung cấp thức ăn cho đoàn dân, dù họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá

  • Chúa Giê-su cầm bánh và cá, rồi cầu nguyện, sau đó đưa cho các môn đồ để họ phân phát cho đoàn dân

  • Thật kỳ diệu, có dư dật thức ăn cho mọi người! Chúa Giê-su dùng ít người, tức là các môn đồ, để cung cấp thức ăn cho nhiều người

  • Chúa Giê-su báo trước rằng trong những ngày sau cùng, ngài sẽ bổ nhiệm một phương tiện để cung cấp ‘thức ăn thiêng liêng đúng giờ’.—Mat 24:45

  • Vào năm 1919, Chúa Giê-su bổ nhiệm “đầy tớ trung tín và khôn ngoan”, là một nhóm nhỏ các anh được xức dầu, để coi sóc “các gia nhân”, tức những người được cung cấp thức ăn thiêng liêng

  • Qua nhóm nhỏ các anh được xức dầu này, Chúa Giê-su làm theo khuôn mẫu mà ngài lập vào thế kỷ thứ nhất

Làm thế nào tôi có thể cho thấy mình công nhận và quý trọng phương tiện mà Chúa Giê-su đang dùng để cung cấp thức ăn thiêng liêng?