Skip to content

Skip to table of contents

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Các báo cáo cho thấy bệnh trầm cảm ở người trẻ đang tăng đến mức báo động. Theo ông/bà, chúng ta có thể đối phó với vấn đề này ra sao?

Cách mời nhận: Tạp chí này cho biết một số gợi ý giúp người trẻ đối phó với bệnh trầm cảm và cách cha mẹ có thể giúp con.

DÙNG KINH THÁNH ĐỂ DẠY DỖ

Câu hỏi: Điều gì giúp cho hôn nhân hạnh phúc?

Câu Kinh Thánh: Êph 5:33

Sự thật: Hôn nhân sẽ hạnh phúc khi được xây dựng trên nền tảng là tình yêu thương và lòng tôn trọng.

NGUỒN GỐC SỰ SỐNG—NĂM CÂU HỎI QUAN TRỌNG (lf)

Câu hỏi: Để trả lời những câu hỏi quan trọng như “Sự sống bắt nguồn thế nào?”, ông/bà nghĩ chúng ta nên dựa trên điều gì?

Câu Kinh Thánh: Hê 11:1

Cách mời nhận: Câu Kinh Thánh này cho biết những điều chúng ta tin nên dựa trên “bằng chứng rõ ràng”. Sách mỏng này xem xét năm câu hỏi quan trọng về nguồn gốc sự sống, và điều mà các bằng chứng đáng tin cậy tiết lộ.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.