Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 31 tháng 12 năm 2018–ngày 6 tháng 1 năm 2019

CÔNG VỤ 19, 20

Ngày 31 tháng 12 năm 2018–ngày 6 tháng 1 năm 2019
 • Bài hát 103 và cầu nguyện

 • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

 • Hãy cẩn thận giữ mình và giữ cả bầy”: (10 phút)

  • Cv 20:28—Trưởng lão chăn dắt hội thánh (w11 15/6 trg 20, 21 đ. 5)

  • Cv 20:31—Trưởng lão cung cấp sự hỗ trợ “ngày đêm” khi cần (w13 15/1 trg 31 đ. 15)

  • Cv 20:35—Trưởng lão phải thể hiện tinh thần bất vị kỷ (bt trg 172 đ. 20)

 • Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng: (8 phút)

  • Cv 19:9—Sứ đồ Phao-lô nêu gương nào về tính siêng năng và linh động? (bt trg 161 đ. 11)

  • Cv 19:19—Những người ở Ê-phê-sô nêu gương tốt nào cho chúng ta? (bt trg 162, 163 đ. 15)

  • Phần đọc Kinh Thánh tuần này dạy anh chị điều gì về Đức Giê-hô-va?

  • Anh chị tìm được viên ngọc thiêng liêng nào khác trong phần đọc Kinh Thánh tuần này?

 • Đọc Kinh Thánh: (4 phút hoặc ít hơn) Cv 19:1-20

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

 • Thăm lại lần hai: (3 phút hoặc ít hơn) Dùng Gợi ý cho cuộc trò chuyện để bắt đầu. Mời chủ nhà nhận thẻ giới thiệu JW.ORG.

 • Thăm lại lần ba: (3 phút hoặc ít hơn) Tự chọn câu Kinh Thánh và câu hỏi cho lần sau.

 • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) jl bài 15

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

 • Bài hát 99

 • Huấn luyện các anh trẻ vươn tới đặc ân: (15 phút) Thảo luận. Mở video. Rồi hỏi những câu sau: Các trưởng lão đóng vai trò thiết yếu nào trong hội thánh? (Cv 20:28) Tại sao các trưởng lão cần tiếp tục huấn luyện người khác? Làm thế nào trưởng lão có thể noi gương Chúa Giê-su trong việc ngài huấn luyện các sứ đồ? Các anh nhận được sự huấn luyện nên có thái độ nào? (Cv 20:35; 1Ti 3:1). Các trưởng lão có thể đưa ra sự huấn luyện thực tế nào? Các trưởng lão nên có quan điểm thăng bằng nào về những anh mà họ huấn luyện?

 • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) jy chg 48

 • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

 • Bài hát 118 và cầu nguyện