Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CÔNG VỤ 17, 18

Noi gương sứ đồ Phao-lô trong việc rao giảng và dạy dỗ

Noi gương sứ đồ Phao-lô trong việc rao giảng và dạy dỗ

17:2, 3, 17, 22, 23

Chúng ta có thể noi gương sứ đồ Phao-lô như thế nào?

  • Chúng ta có thể dùng Kinh Thánh để lý luận với người khác và điều chỉnh cách lý luận sao cho phù hợp

  • Chúng ta có thể rao giảng ở bất cứ nơi nào có người và vào bất cứ lúc nào

  • Chúng ta có thể khéo léo tạo điểm chung khi người khác nói lên niềm tin của mình